Konsultantska kuća nLogic Advisory Sarajevo je u proteklom periodu angažovana od strane
UNDP-a na aktivnosti Tehničke podrške za pripremu dekarbonizacijskih projekata za 20 malih i
srednjih preduzeća iz tri karbonski intenzivne industrije (električna energija, čelik i cement) u
sklopu projekta Inkluzivna dekarbonizacija (IDA). Na osnovu pripremljenih detaljnih energijskih
audita i Projektne dokumentacije za optimalnu mjeru poboljšanja energijske efikasnosti, 19
malih i srednjih preduzeća iz sektora s visokim emisijama ugljika je ostvarilo finansijsku i
tehničku podršku za dekarbonizaciju svog poslovanja s ciljem smanjenja ili eliminacije fosilnih
goriva te smanjenja potrošnje električne i toplotne energije.

Projekat IDA (Inkluzivna dekarbonizacija) je realizovan od strane UNDP-a u saradnji sa
Ministarstvom trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uz finansiranje Vlade Japana. Zahvaljujući
ovom projektu bh. preduzeća su dobila podršku u pravednoj i zelenoj tranziciji. Tehnička i
finansijska podrška je omogućila preduzećima da smanje potrošnju električne energije, ostvare
finansijske uštede, reduciraju emisije štetnih gasova te stvore uvjete za svoju zelenu budućnost.

Angažman nLogic Advisory Sarajevo na IDA projektu je još jedan od pokazatelja da
raspolažemo ekspertizom, znanjem i timom stručnjaka u oblasti energetske efikasnosti. Svojim
profesionalnim pristupom u kombinaciji sa stručnošću i požrtvovanošću nas čini društveno
odgovornom kompanijom kojoj se vjeruje.