Naše usluge

Fokus našeg poslovanja

 

Područja na kojima djelujemo su: energija, okoliš, klimatske promjene, inženjering, energijska efikasnost, obnovljivi izvori energije, bioenergija, biomasa, biogas, hidroenergija, solarna energija, dizalice topline, grejanje, energetske potrebe / revizije / sertifikacija, CHP, ESCO, održivost, prilagođavanje klimatskim promjenama, zaštita okoliša.

Pored glavnog fokusa našeg poslovanja

Uže specijalnosti našeg poslovanja

Kliknuti za pregled dodatnih usluga
 • Razvoj energetskih studija i analiza, akcijskih planova za EE i RES, SEAP, SECAP, itd.;
 • Izrada studija izvodljivosti i projekata sistema daljinskih grijanja sa i bez kogeneracije/CHP (konvencionalni i obnovljivi izvori energije) putem modela ESCO, JPP ili nekih drugih inovativnih modela finansiranja;
 • Implementacija studija, planova i programa u području energijske efikasnosti i klimatskih promjena ;
 • Edukacija iz oblasti EE & OIE prema EU direktivama;
 • Izrada energijskih pregleda/audita i energetskog certificiranja u stambenim i nestambenim zgradama;
 • Izrada energijskih pregleda/audita u industrijskim postrojenjima;
 • Izrada analize isplativosti u projektima zamjene fosilnih goriva sa obnovljivim izvorima energije;
 • Izrada projekta OIE i EE zasnovane na modelima građanske energije i smanjenja emisija stakleničkih gasova;
 • Razvoj i implementacija projekata povezanih sa tržištem energije;
 • Konsalting usluge prilikom izgradnje; energetski menadžment i edukacija o racionalnom korištenju energije;
 • Analiza troškova, koristi i studije izvodljivosti idejnih projekata obnovljivih izvora energije; učinkovitost u zgradama i industriji;
 • Uključivanje OIE u sveobuhvatne strategije i prilagođavanje postojećih strategija OIE;
 • Razvoj, ažuriranje i praćenje NEEAP & NREAP;
 • Razvoj bioenergetskih i sektora inovativnih tehnologija;
 • Razvojne strategije za razvoj obnovljivih izvora energije i njegov utjecaj na privredni razvoj;
 • Pristup financiranju projekata OIE;
 • ISO 50001 Energetski menadžment;
 • Koordinacija i podrška energijskom sektoru;
 • Izrada osnovnih projekata, scenarija i strategije za razvoj obnovljivih izvora energije i njihov utjecaj na privredni razvoj;
 • Saradnja sa kompanijama iz Europske unije;
 • Priprema pilot projekata OIE;
 • CHP i neto mjerenja;
 • Podrška projektima temeljene na obnovljivim izvorima energije;
 • Podrška prijedloga, implementacije i smjernica za investitore;
 • Inovativne OIE tehnologije;
 • Integracija obnovljivih izvora energije na tržište električne energije.

Kontaktirajte nas

13 + 3 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba