Pored aktivnosti na izradi ESCO dokumentacije za javne zgrade u Zeničko – dobojskom kantonu, stručni tim nLogic Advisory, angažovan od strane UNDP-a BiH, radi na izradi tenderske dokumentacije javnih nabavki ESCO usluge za javne zgrade u Srednjobosanskom kantonu.

Na jednom od održanih sastanaka, direktori škola u Srednjobosanskom kantonu su imali priliku
slušati o ESCO modelima finansiranja, njihovom konceptu i značaju, ali i o projektnim aktivnostima koje nLogic Advisory provodi na izradi tenderske dokumentacije javnih nabavki ESCO usluge za škole u ovom kantonu, te o narednim koracima koji će uključivati i direktnu saradnju sa predstavnicima škola.
Na sastanku se prisutnim obratio i ministar Bojan Domić, koji je ukazao na značaj projekata koji
doprinose poboljšanju energijske efikasnosti u obrazovnim objektima, kao i predstavnici UNDP-
a BiH koji su predstavili koncept ESCO modela finansiranja.

Cilj sastanka bio je približiti prisutnima ovaj model finansiranja projekata i tako doprinijeti budućoj uspješnoj primjeni ovog modela, što se nadamo da će biti i ostvareno u bližoj budućnosti.