Pozivamo na učešće u jednodnevnom seminaru pod nazivom Finansiranje provođenja projekata energijskih usluga putem ESCO modela u Bosni i Hercegovini koji ima za cilj da predstavnicima privatnog i javnog sektora približi koncept ESCO mehanizma finansiranja projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije i tako doprinese daljnjoj primjeni ESCO modela poslovanja u Bosni i Hercegovini. Organizator seminara je konsultanska kompanija nLogic Advisory u saradnji sa Finance in Motion, Green for Growth (GGF) i ESCO udruženjima – udruženje kompanija za pružanje energetskih usluga Federacije BiH i Republike Srpske, pri Privrednoj komori FBiH i Privrednoj komori RS.

Ovaj seminar će se održati na dvije lokacije: u petak, 08.12.2023. godine u Sarajevu i četvrtak, 14.12.2023. godine u Banja Luci.

ESCO (eng. Energy Services COmpany) model poslovanja se bazira na ideji da privatni partner (firma) inicijalno ulaže sredstva u izvođenje radova na zgradama, sistemima KGH, solarnim elektranama, komunalnim uslugama, transporta otpada i sl., kako bi se smanjila potrošnja energije i troškovi, a iz ostvarenih ušteda vraća uložena sredstva i ostvaruje profit u definisanom vremenskom periodu. Ugovorom između javnog i privatnog partnera se jasno definiše naknada za postizanje ušteda u energiji tokom njegovog trajanja, uz održavanje ugovorenog komfora. Ta naknada predstavlja prihode ESCO kompanije iz kojih vraća investiciju i ostvaruje dobit.

Na seminaru ćete imati priliku da, od renomiranih stručnjaka iz BiH, koji su pripremali i pratili realizaciju prvih ESCO projekata u Bosni i Hercegovini, dobijete više informacija o ESCO modelu poslovanja, načinu finansiranja, grantovima, procedurama pripreme i realizacije ESCO projekata putem javnih nabavki, te postignutim rezultatima i benefitima za sve uključene strane.

Učešće na seminaru je besplatno, te je zbog ograničenog broja učesnika neophodno popunjen prijavni obrazac u prilogu dostaviti najkasnije do utorka, 05.12.2023. godine za učešće na seminaru u Sarajevu, i do ponedjeljka 11.12.2023. godine za učešće na seminaru u Banja Luci na E-mail: edukacija@nlogic.ba