nLogic Sarajevo ovlašteno je pravno lice od strane Federalnog Ministarstva prostornog uređenja
za Nosioca Programa obuke za lica koja provode energijske audite zgrade i energijsko certificiranje
zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sistemom, Rješenje br: UPI/04-19-105/20, a u skladu sa
Uredbom o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko
certificiranje zgrada (“Sl.novine FBiH”, broj 87/18), organizuje stručne obuke i usavršavanja iz oblasti energijskog certificiranja zgrada i obavljanja energijskih audita (MODUL 1 i MODUL 2), koji će se održati u periodu od 28.novembra do 02.decembra 2023. godine.

Kandidati koji uspješno završe Program osposobljavanja, dobijaju Uvjerenje o pohađanju Programa
osposobljavanja izdato od Nosioca Programa, a nakon uspješno položenog ispita kandidat stiče
Uvjerenje koje izdaje FMPU na neograničen period, kojim se kvalifikuje kao stručno lice koje vrši
energijske audite i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim, odnosno složenim tehničkim
sistemima i ulazi u registar ovlaštenih auditora i certifikatora pri FMPU.
Pohađanjem i završavanjem ovih obuka, inženjeri tehničkih struka mogu proširiti svoja djelovanja u
područjima energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, te pružati inženjerske usluge kroz izradu zakonski propisanih obaveza i to:

– Elaborata o energijskim karakteristikama zgrada – za sve nove zgrade uz glavni projekat, kao
sastavni dio tehničke dokumentacije koja je određena propisima, a u svrhu
dobijanja građevinske dozvole;
– Izradom energijskih audita – za sve zgrade javne namjene čija je ukupna korisna površina veća
od 500 m², za nove zgrade prije izdavanja upotrebne dozvole i za sve zgrade koje se prodaju,
iznajmljuju ili daju u zakup;
– Izradom energijskih certifikata – za sve nove zgrade, za postojeće zgrade ili dio zgrade koji se
prodaje, iznajmljuje ili daje u zakup i za sve zgrade javne namjene, a koje imaju korisnu površinu
veću od 500 m² i za koje je propisana obaveza izlaganja energijskog certifikata;
– Izradom studija upotrebe alternativnih sistema snabdijevanja energijom – za sve individualne
objekte, zgrade ili grupe zgrada prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje urbanističke
saglasnosti.

Predavači na svim Programima obuke su stručnjaci (magistri i doktori nauka) iz oblasti arhitekture,
građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike, odnosno iskusni projektanti i stručnjaci koji iza sebe imaju mnoštvo uspješno realizovanih projekata, energijskih audita i certifikata, te su priznati eksperti u oblastima energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u BiH i šire.

Vašu prijavu za Program obuke možete dostaviti:
– Putem E-maila edukacija@nlogic.ba ili fax: +387 33 869 008

Sve informacije možete dobiti putem e-mail: edukacija@nlogic.ba ili na tel. broj: +387 33 878 791