nLogic Advisory i Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine sa partnerima najavljuje dvodnevnu konferenciju “OTPAD – Resurs za razvoj cirkularne ekonomije u Bosni i Hercegovini” koja će se održati 16. – 17. novembra 2023. godine.

OTPAD – Resurs za razvoj cirkularne ekonomije u BiH ima za cilj ukazati na kompleksnost trenutne situacije upravljanja otpadom u BiH, te potaknuti dijalog o gorućim pitanjima, razmjeni pozitivnih iskustava i predstavljanje dobre prakse cirkularne ekonomije u svrhu unaprijeđenja upravljanja otpadom.

Zvanični poziv i program biće blagovremeno dostavljeni, a za sada organizatori pozivaju da rezervišete datum 16. – 17. novembar 2023. godine