I. Ovaj posao je za Vas ako:

 • Ste spremni na timski rad u mladom perspektivnom timu konsultanata,
 • Ste ekspert za ESG ili operativnu strategiju koji ima iskustvo u standardima održivosti
  i regulatornim zahtjevima koji se brzo razvijaju u svijetu po ovom pitanju,
 • Uživate u igranju ključne uloge u pružanju konsultantskih i ekspertskih usluga za
  klijente,
 • Poslovna putovanja i rad na daljinu upotpunjuju vaš stil rada,
 • Ste spremni na izazove i prilike u ovim perspektivnim oblastima,
 • Motivisani da Vaš rad bude prepoznat i nagrađen.

II. Opis potrebnih kompetencija ogleda se u tome da kandidat:

 • Učestvuje u realizaciji projekata u oblastima održivog razvoja, zaštite okoliša,
  društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja sl.;
 •  Razvija rješenja za najsloženije i najutjecajnije poslovne izazove naših klijenata s
  fokusom na ESG;
 • Podržava i pruža konsultantske usluge za klijente Private Equity-a;
 • Radi na pripremi i izradi studija uticaja na okoliš i planova aktivnosti;
 • Radi na pripremi i izradi planova upravljanja otpadom;
 •  Organizuje i vrši okolinski nadzor prilikom izvođenja radova;
 • Usklađuje tehnička rješenja sa aktuelnim propisima;
 • Prati zakonske propise, standarde i stručnu literaturu iz oblasti ESG, te iste
  primjenjuje u praksi;
 • Učestvuje na stručnim savjetovanjima, seminarima, internim i eksternim
  obukama;
 • Učestvuje kao predavač i trener na stručnim događajima u područjima ESG i šire;
 • Učestvuje kao stručni konsultant u medijima (televizijski, pisani i elektronski
  mediji);
 • Izrađuje stručne radove za časopise i stručne konferencije;
 • Organizuje, vodi, stručno usmjerava, kontroliše i unapređuje proces rada u okviru
  svojih oblasti;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i opštim propisima
  ekspertske platforme.

III. Opći uslovi:

 • Da ima VSS, VII stepen stručne spreme iz oblasti tehničkih/prirodnih nauka ili
  ekonomije;
 • Da ima pet (5) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i/ili tri (3) godine konsultantskog iskustva u jednoj ili više od sljedećih funkcija: ESG, okoliš, održivost, klimatske promjene;
 • Dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, a poželjno i njemačkog;
 • Napredno poznavanje rada na računaru – Iskusan korisnik programa MS Office-a, (PowerPoint, Excel i Word);
 • Odlične pismene i verbalne komunikacijske vještine – u stanju jasno izraziti ideje i preporuke širokom spektru zaposlenika klijenata od proizvodnog osoblja do izvršnih direktora;
 • Motivisanost sa inicijativom i željom da izvrši zadatke na vrijeme uz izuzetan kvalitet;
 • Precizan i orijentisan na detalje:
 • Visoko organizovan i sposoban da uravnoteži više prioriteta;
 • MBA poželjno, ali nije obavezno.

IV. Posebni uslovi:

 • Posjedovanje vještine analitičkog, inovativnog i kreativnog razmišljanja, brzog
  zaključivanja i donošenja odluka;
 • Razvijene sposobnosti jasnog i uvjerljivog izražavanja ideja, planova i prijedloga
  u pisanom i govornom obliku;
 • Sposobnost organizacije vremena, upravljanja različitim aktivnostima istovremeno
  i u kratkim vremenskim rokovima;
 • Taktičnost i umijeće pregovaranja;
 • Sklonost ka timskom radu;
 • Orijentiranost na rezultate.

V. Prilike za kandidata/budućeg saradnika:

 • Prilika za lični i profesionalni razvoj kroz timski rad;
 • Stabilna i stimulativna primanja shodno rezultatima i postignućima;
 • Mogućnost napredovanja kroz saradnju sa domaćim i međunarodnim
  institucijama unutar BiH, širom regije, Europe i šire;
 • Kontinuirano ulaganje u edukaciju i profesionalni razvoj saradnika.

VI. Kandidati su dužni poslati:

 • Biografiju, koja sadrži adresu i kontakt telefon, te motivaciono pismo;

Kandidati koji prođu u uži krug će biti pozvani na intervju. Konkurs za podnošenje prijave ostaje otvoren do daljnjeg ili do popune tražene pozicije. Prijave sa traženim dokumentima se mogu dostaviti lično, preporučenom poštom ili putem e- maila na adrese:

nLogic Sarajevo
Đoke Mazalića br. 2
71 000 Sarajevo, BiH
+387 33 863 951
posao@nlogic.ba

nLogic nije obavezan vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. nLogic Advisory se obavezuje na povjerljivost svake pristigle prijave, intervuja i svih ostalih informacija vezanih za svakog kandidata ponasob.