Pripremili: nLogic Advisory u saradnji sa Britanskom ambasadom u BiH

Potpisivanjem deklaracije o Zelenom programu za zapadni Balkan, 10. novembra 2020.godine u Sofiji, zemlje zapadnog Balkana su se pridružile opredjeljenju Evropskoj uniji (EU) da Evropa postane klimatski neutralna do 2050., tj. da postane kontinent s nultom neto emisijom stakleničkih gasova. Kao članica Energetske zajednice, Bosna i Hercegovina se također obavezala da će svojim aktivnostima i projektima ostvariti navedeni cilj.  Zeleni hidrogen važan je element mozaika Europskog zelenog plana, Strategije EU-a za smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima, te Strategije za hidrogen Velike Britanije.

Glavna ideja ekonomije zelenog hidrogena je da ga se može proizvesti iz vode koristeći čiste obnovljive izvore energije i onda ga koristiti kao energent s ciljem očuvanja okoliša.

Prednosti korištenja zelenog hidrogena su mnogobrojne, a neke od njih su:

  • Smanjenje zavisnosti od uvoza tečnih goriva za transport;
  • Smanjenje zavisnosti od uvoza prirodnog gasa;
  • Dekarbonizacija teške industrije gdje je teško direktno primijeniti OIE;
  • Dekarbonizacija proizvodnje električne energije;
  • Otvaranje novih radnih mjesta u proizvodnji, distribuciji i korištenju zelenog hidrogena.

Upravo je ovo bila tema održane prve biznis konferencije u martu tekuće godine pod nazivom “Zeleni hidrogen – razvojna šansa za bh. privredu” u okviru koje su učesnici iz svih sektora društva, a posebno poduzetnici, govorili o tome na koji način se proizvodi i koristi zeleni hidrogen, kakva je njegova veza sa obnovljivim izvorima energije, te koje su razvojne šanse za bh. privrednike u lancu vrijednosti zelenog hidrogena. Konferenciji su prisustvovali predstavnici privrednih društava sa prostora čitave BiH, te predstavnici akademske zajednice ali i javnog sektora. Čista, zelena energija je glavni cilj Velike Britanije koja prednjači sa aktivnostima proizvodnje i upotrebe zelenog hidrogena, te je zasigurno njihovo iskustvo doprinijelo tome da se aktivnije počne razgovarati o mogućnostima koje zeleni hidrogen donosi na globalnom nivou.

PROCES NASTANKA I UPOTREBE ZELENOG HIDROGENA

Razvijene zemlje uveliko primjenjuju tehnologije pri proizvodnji i skladištenju kada je zeleni hidrogen u pitanju, što predstavlja dobru šansa da BiH proširi svoje poslovanje u privredi i velikim javnim preduzećima.

U narednom prikazu vidi se proces nastanka zelenog hidrogena, te potrebne tehnologije za distribuciju i skladištenje. Proizvodnja zelenog hidrogena realizuje se u elektrolizatorima korištenjem obnovljivih izvora energije, a skladišti se u visokotlačnim spremnicima.

Slika 1: Prikaz proizvodnje, skladištenja i korištenja zelenog hidrogena

PRILIKA ZA RAZVOJ BIZNISA

Hidrogen kao gorivo i nosilac energije je bio nepravedno zapostavljen. Zbog klimatskih promjena i potrebe za balansiranjem tj. skladištenjem energije zbog masovne izgradnje intermitentnih obnovljivih izvora energije, hidrogen postaje važan elemenat dekarbonizacije. Uvođenje zelenog hidrogena doprinijeće “ozelenjavanu” svih sektora u kojima se koristi energija – u zgradama, u proizvodnji električne i toplotne energije, u industriji i u saobraćaju.

Zeleni hidrogen ima veliki značaj za budućnost, te predstavlja odličnu razvojnu šansu za privredu Bosne i Hercegovine na različite načine. Da bi se ispunili planovi EU i Velike Britanje za proizvodnju i korištenje zelenog hidrogena potrebno je proizvesti različite dijelove za tehnologije u lancu zelenog hidrogena. Za tu proizvodnju privreda u BiH ima visok potencijal s obzirom na tradiciju u metaloprerađivačkoj industriji. To znači da možemo kompenzirati jedan dio radnih mjesta koje ćemo neminovno gubiti u tradicionalnoj energetici vezanoj pretežno za domaći ugalj, ali i uvozni ugalj u nekim industrijama. Uz to treba naglasiti da su radna mjesta u lancu zelenog hidrogena znatno kvalitetnija radna mjesta u odnosu na radna mjesta u lancu proizvodnje energije iz uglja.

Drugi aspekt razvojne šanse za privredu BiH je omogućavanje veće integracije intermitentnih izvora električne energije u mrežu. To znači da zeleni hidrogen može omogućiti izgradnju dodatnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz solarne energije i energije vjetra. To opet, između ostalog, znači dodatna radna mjesta. Efekat ovoga je smanjenje emisije stakleničkih gasova u elektroenergetici, što u kontekstu tržišta EU znači konkurentnost zbog manjih troškova za emisije ugljen dioksida.

U konačnici, karbonski intenzivne industrije kao što su proizvodnja čelika i cementa mogu znatno smanjiti svoje emisije primjenom zelenog hidrogena jačajući tako svoju konkurentnost i doprinoseći ispunjavanju cilja klimatske neutralnosti BiH. Ukoliko se BiH nametne kao značaj igrač, zahvaljujući zelenom hidrogenu može privući tranzitni teretni saobraćaj koji će koristiti zeleni hidrogen za šta je potrebna izgradnja infrastrukture. Sve ove razvojne šanse znače velike strane investicije koje dobrim dijelom mogu doći iz globalnih fondova za ublažavanje klimatskih promjena što su uglavnom grantovska sredstva.

ZAKLJUČAK KONFERENCIJE

Bosna i Hercgovina kao država i njeni nosioci vlasti trebaju uraditi strategiju zelenog hidrogena sa mapom puta s ciljem pozicioniranja domaće privrede u ovoj oblasti što će onda usmjeriti daljnji razvoj energetike u BiH ka čistim tehnologijama. Zeleni hidrogen već se navodi u strateško-planskim dokumentima BiH, kao što je Integrisani plan za klimu i energiju.

Zeleni hidrogen je nosilac energije i jedna od glavnih tema u Evropi u kontekstu dekarbonizacije, te će sigurno biti i narednih 10 do 20 godina, što se treba iskoristiti za razvoj privrede u BiH.

Potreba za korištenjem zelenog hidrogena se već vidi u sektoru transporta i industrije jer bez zelenog hidrogena BiH, a i zemlje regiona neće moći ispuniti svoje energetske i klimatske ciljeve do 2050. godine. Zeleni hidrogen nudi BiH nove prilike za saradnju u području energetike sa susjednim zemljama i regijama, te s međunarodnim, regionalnim i bilateralnim partnerima.

Za napredak u oblasti proizvodnje i korištenja zelenog hidrigena, pored strategije sa mapom puta, potrebno je usvojiti standarde koji se odnose na proizvodnju, skadištenje, distribuciju i upotrebu.

Uz male prilagodbe postojeća infrastruktura prirodnog gasa se može iskoristiti za distribuciju zelenog hidrogena, što može biti način za korištenje prvih količina zelenog hidrogena koji bi se proizvodio iz demonstracionih postrojenja u BiH.

S obzirom na planirane investicije u solarne elektrane i vjetroelektrane u BiH i region, zeleni hidrogen će imati ključnu i nazamjenjivu ulogu u dekarbonizaciji elektroenergetike. Preduslov za to je razvoj tržišta električne energije.

Neophodno je da se BiH uključi u naučno-istraživačke projekte i programe EU i Velike Britanije u oblasti zelenog hidrogena.