Poboljšanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru Općine Novi Travnik

Na području Općine Novi Travnik započinje se sa realizacijom aktivnosti na poboljšanju energijske efikasnosti u stambenom sektoru.

Jedna od ključnih projektnih aktivnosti je izrada studije energijske efikasnosti cjelokupnog stambenog fonda za čiju izradu je zadužen konzorcij na čelu sa nLogic Sarajevo.

Za izradu studije izvršit će se terensko snimanje na uzorku od 400 individualnih stambenih objekata. Cilj ove analize je dati procjenu stanja, te prijedlog mjera sa procjenom investicije za implementaciju mjera energijske efikasnosti u stambenom sektoru.

Navedena aktivnost se sprovodi kroz projekat Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja (URBANLED), koji implementira Razvojni program Ujedinjenih Nacija (UNDP) u BIH.

Kontaktirajte nas

13 + 4 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba