U toku izrada studije energijske efikasnosti u stambenom sektoru općine Novi Travnik

Općina Novi Travnik u saradnji sa UNDP-om radi na izradi Studije energijske efikasnosti u stambenom sektoru.

Studija će biti osnov za uspostavu djelotvornih mehanizama i politika financiranja mjera energijske efikasnosti na objektima individualnog i kolektivnog stanovanja. U tu svrhu općinske službe su pripremile podatke o broju stambenih objekata na području općine te ih dostavili konsultantskoj kompaniji (nLogic Sarajevo) koja je angažirana od strane UNDP-a.

U toku je  aktivnost izbora određenog broja individualnih stambenih objekata koje će konsultantski tim posjetiti u cilju prikupljanja potrebnih podataka, o čemu su upoznati predsjednici mjesnih zajednica, koji su od Službe za gospodarstvo, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj  dobili pismenu obavijest sa uputama.

Terenska posjeta konsultantskog tima podrazumijeva: fotografisanje objekta, prikupljanje podataka o dimenzijama objekta, načinu zagrijavanja, broju članova domaćinstva i godini izgradnje, ali bez ulaska u objekte. Na temelju prikupljenih podataka s terena biti će sačinjena Studija energijske efikasnosti u stambenom sektoru općine Novi Travnik.

Projekt  ima za cilj prevladavanje brojnih financijskih i investicionih barijera kako bi se postigao lokalni investicijski okvir za povećanje energijske efikasnosti stambenih objekata prilagođen stanovnicima lokalne zajednice.

Izvor: akta.ba

Kontaktirajte nas

15 + 7 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba