Prezentacija o opravdanosti ugradnje solarne fotonaponske elektrane za Sportsku dvoranu „Goran Čengić“

U okviru prezentacije “Izrada energijskog audita i Studija tehničko-ekonomske opravdanosti ugradnje solarne fotonaponske elektrane za Sportsku dvoranu „Goran Čengić“ obrazložena je svrha i cilj provođenja energijskog audita za taj objekat.

Uz kratki opis lokacije i namjene objekta, analizirano je postojeće stanje objekta s aspekta korištenja energijskih i termo-tehničkih sistema i podsistema u objektu – analiza toplotnih karakteristika omotača objekta, energijskih svojstava sistema grijanja i hlađenja prostora, potrošnje tople vode, električne energije, analiza potrošnje energenata i energije i troškova vezanih za energente.

Uz proračun toplotnih potreba objekta, predložene su mjere povećanja energijske efikasnosti objekta, kao i finansijska analiza, investicije i  klasifikacija objekta u energijski razred prema Uredbi o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata.

Nakon toga je predstavljena metodologija izrade Studije tehničko-ekonomske opravdanosti sa Idejnim projektom za ugradnju fotonaponske elektrane. Uz to, predočena je analiza ugradnje FN elektrane, prikaz površina za instalaciju FN modula, predviđeni broj panela, površina panela, snaga i modeli koji mogu biti implementirani i pitanje podsticaja.

Diskusija se fokusirala na finaliziranje Studije izborom odgovarajućeg modela.

Prezentaciji su prisustvovali načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović, pomoćnica načelnika za investicije i zaštitu okoliša Jelena Ler Kekić, direktor firme  “nLogic d.o.o.” Sarajevo Nihad Harbaš sa stručnim saradnicima koji su radili na izradi energijskog audita i Studije, kao i direktor JP ONSA  Adnan Karamehmedović.

 

 

 

 

Izvor: https://novosarajevo.ba/

Kontaktirajte nas

7 + 13 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba