Energijska efikasnost u sistemima vodosnabdjevanja

Pumpe za vodu podliježu zahtjevima EU za ekološki dizajn. Predviđanja upotrebe efikasnijih pumpi trebala bi rezultirati uštedom od 3,3 TWh električne energije godišnje u Evropi do 2020. godine. To je ekvivalent ukupnoj godišnjoj potrošnji energije više od 200.000 domaćinstava i rezultirat će 1,5 miliona tona manje emisije ugljen dioksida svake godine. Korisnici će takođe moći na godišnjem nivou uštedjeti više od 300 eura u prosjeku tokom predviđenog vijeka trajanja pumpe (10 godina).

U skladu sa Direktivom (2009/125/EZ Europskog parlamenta i vijeća) EU je usvojila zahtjeve za ekološki dizajn proizvoda povezanih s potrošnjom energije, a koji predstavljaju značajan opseg prodaje i trgovine te imaju značajan učinak na okoliš i značajan potencijal za poboljšanje u smislu učinka na okoliš bez izazivanja prekomjernih troškova. Pumpe za vodu koje su sastavni dijelovi sistema elektromotora imaju bitan značaj u različitim procesima. Ukupni potencijal za troškovno efikasno poboljšanje energijske efikasnosti sistema za pumpanje iznosi približno 20 – 30%. Iako se najveće uštede mogu postići kod motora, jedan od faktora koji doprinose takvim poboljšanjima jest i upotreba energijski efikasnih pumpi. Dosljedno tome, pumpe za vodu prioritetni su proizvod za koji bi trebalo utvrditi zahtjeve za ekološki dizajn. Uredbom komisije (EU9 br. 547/2012 od 25. juna 2012.) određeno je da od 1. januara 2015. pumpe za vodu moraju imati minimalni indeks efikasnosti (MEI) od 0,4 pri tački najvećeg stepena iskorištenja, pri djelimičnom opterećenju i preopterećenju. Referentna vrijednost za najefikasnije pumpe za vodu je MEI ≥ 0,70 ili oznaka „Referentna vrijednost MEI ≥ 0,70”. Ovom Uredbom definisani su i zahtjevi u vezi sa informacijama o pumpama koje kupac dobija uz proizvod. Konsultantska kuća nLogic Advisory radi na procesima unaprijeđenja EE u sistemima vodosnabdjevanja, daje optimalna rješenja u cilju smanjenja potrošnje energije, troškova i emisija ugljen dioksida. Jedna od takvih aktivnosti je i nedavno provedeni energijski audit u svrhu izrade elaborata energijske efikasnosti objekata za 2020. godinu JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać. Cilj ovog projekta je povećanje energijske efikasnosti na pumpnim stanicama u sistemu vodosnabdjevanja Grada Bihaća i ostvarenja ušteda električne energije.

Cijeli članak možete pročitat na sljedećem linku.

Izvor: m-kvadrat

Kontaktirajte nas

2 + 2 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba