Počela je obuka energijskih menadžera koordinatora i energijskih menadžera u javnom sektoru FBIH

 

Nakon „kick off“ online sastanka za imenovane energijske menadžere koordinatore kojem je prisustvovalo 94 predstavnika jedinica lokalne samouprave, kantona i Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, a koji je imao za cilj pojasniti i dati instrukcije učesnicima po pitanju režima rada institucija na svim nivoima vlasti FBiH počele su i zvanično obavezne Obuke energijskih menadžera koordinatora i energijskih menadžera u javnom sektoru.

U periodu od novembra 2020. godine do februara 2021. godine, u organizaciji konsultantske kuće nLogic Sarajevo realizovat će se obuke za preko 400 učesnika sa područja cijele Bosne i Hercegovine.

Naime, na temelju Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, u januaru 2019. godine, donijelo je Pravilnik o Informacionom sistemu energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Prema istom Informacioni sistem uspostavlja i vodi Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Pravilnikom ISEE naložene su određene obaveze nosiocima podataka na svim nivoima vlasti. Između ostalog, Federacija BiH, kantoni i jedinice lokalnih samouprava bili su dužni imenovati energijske menadžere koordinatore, koji predstavljaju najodgovornije osobe u sistemu upravljanja energijom na određenom nivou vlasti, kao i energijske menadžere na svim nivoima vlasti.

Informacioni sistem je složene strukture i skup je nezavisnih internet platformi sa aplikacijama i bazama podataka koje komuniciraju putem krovne aplikacije, a bit će korišten u FBiH kao jedinstveni informacioni sistem za prikupljanje podataka, te praćenje potrošnje energije i ostvarenih ušteda iz realiziranih projekata energijske efikasnosti.

U svrhu osiguranja funkcionalnog sistema energijske efikasnosti na svim nivoima vlasti u FBiH, neophodno je održavanje obuka za imenovane energijske menadžere koordinatore i energijske menadžere.

Po završetku Obuka, imenovana lica stiču odgovarajuća Uvjerenja u skladu s Pravilnikom, kao i odgovarajući pristup komponentama u Informacionom sistemu energijske efikasnosti.

Obuke se u potpunosti realizuju online, a sve u cilju zaštite zdravlja polaznika obuke kao i samih predavača.

Kontaktirajte nas

14 + 5 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba