Program stručnog osposobljavanje lica koja vrše izradu energijskog audita i certificiranja objekata sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemima MODUL 1 i MODUL 2

Programi obuke održat će se u periodu od 17.11. do 21.11.2020. godine u Sarajevu.

nLogic Sarajevo ovlašteno je pravno lice od strane Federalnog Ministarstva prostornog uređenja (FMPU) za Nosioca Programa obuke za lica koja provode energijske audite i energijsko certificiranje zgrada s jednostavnim (Modul 1) i složenim (Modul 2) tehničkim sistemom, Rješenje br: UPI/04-19-105/20, a u skladu sa Uredbom o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada (“Sl.novine FBiH”, broj 87/18).

Shodno preporukama FMPU Program obuke će se realizovati „in site“ (fizičko prisustvo). Obuka će biti organizovana u skladu sa  preporukama nadležnih zdravstvenih institucija vezano za trenutnu epidemiološku situaciju, te odlukama kriznih štabova FBiH i Kantona Sarajevo u pogledu organizovanja ovakvih događaja.

Kandidati koji uspješno završe Program osposobljavanja, dobijaju Uvjerenje o pohađanju Programa osposobljavanja izdato od Nosioca Programa, a nakon uspješno položenog ispita kandidat stiče Uvjerenje koje  izdaje FMPU na neograničen period, kojim se kvalifikuje kao stručno lice koje vrši energijske audite i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim, odnosno složenim tehničkim sistemima i ulazi u registar ovlaštenih auditora i certifikatora pri FMPU.

Pohađanjem i završavanjem ovih obuka, inženjeri tehničkih struka mogu proširiti svoja djelovanja u područjima energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, te pružati inženjerske usluge kroz izradu zakonski propisanih obaveza i to:

  • Elaborata o energijskim karakteristikama zgrada – za sve nove zgrade uz glavni projekat, kao sastavni dio tehničke dokumentacije koja je određena propisima, a u svrhu dobijanja građevinske dozvole;
  • Izradom energijskih audita – za sve zgrade javne namjene čija je ukupna korisna površina veća od 500 m², za nove zgrade prije izdavanja upotrebne dozvole i za sve zgrade koje se prodaju, iznajmljuju ili daju u zakup;
  • Izradom energijskih certifikata – za sve nove zgrade, za postojeće zgrade ili dio zgrade koji se prodaje, iznajmljuje ili daje u zakup i za sve zgrade javne namjene, a koje imaju korisnu površinu veću od 500 m² i za koje je propisana obaveza izlaganja energijskog certifikata;
  • Izradom studija upotrebe alternativnih sistema snabdijevanja energijom – za sve individualne objekte, zgrade ili grupe zgrada prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti.

Uslovi  za pohađanje  Programa osposobljavanja i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada se razlikuju u odnosu na to da li polaznik Programa obuke ima predhodno završen neki od modula ili počinje od prvog.

Uslov  za pohađanje  Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za jednostavni tehnički sistem – MODUL 1  je:

  • završen najmanje VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili elektrotehničke struke;
  • da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci ili tri (3) godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlasti nakon završenog studija;
  • da ima položen stručni ispit.

Uslov za pohađanje Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sistemom – MODUL 2 je:

  • uspješno završen program obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom (Modul 1).

Predavači na svim Programima obuke su stručnjaci (magistri i doktori nauka) iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike, odnosno iskusni projektanti i stručnjaci koji iza sebe imaju mnoštvo uspješno realizovanih projekata, energijskih audita i certifikata, te su priznati eksperti u oblastima energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u BiH i šire.

Kotizacija za pojedinačne module Programa su:

Napomena: Kotizacija pokriva troškove održavanja obuke i naknadu za polaganje ispita

* Za dva (2) polaznika iz iste organizacije, treće učešće na obuci Nosioc obuke poklanja GRATIS

** Uplatu je potrebno realizovati po dobijenom predračunu. Ukoliko je plaćanje na rate, uplatu je neophodno finalizirati najkasnije do posljednjeg dana Programa obuke.

Prijavu za Program obuke možete dostaviti:

Kontaktirajte nas

7 + 2 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba