Uslovi za pohađanje Programa osposobljavanja i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada

nLogic Sarajevo ovlašteno je pravno lice od strane Federalnog Ministarstva prostornog uređenja za nosioca Programa osposobljavanja za lica koja provode energijske audite zgrade i energijsko certificiranje zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sistemom, Rješenje broj: UPI/04-19-105/20, a u skladu sa Uredbom o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada (“Službene novine Federacije BiH”, broj 87/18), organizuje stručna osposobljavanja i usavršavanja iz oblasti energijskog certificiranja objekata i obavljanja energijskih pregleda (MODUL 1, MODUL 2 i MODUL 3).

Uslovi  za pohađanje  Programa osposobljavanja i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada se razlikuju u odnosu na to da li polaznik Programa obuke ima predhodno završen neki od Modula ili počinje od prvog.

Program osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za jednostavni tehnički sistem – MODUL 1 

Uslov  za pohađanje  Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za jednostavni tehnički sistem – MODUL 1  je:

  1. završen najmanje VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili elektrotehničke struke;
  2. da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci ili tri (3) godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlasti nakon završenog studija;
  3. da ima položen stručni ispit.

Program osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za složeni tehnički sistem – MODUL 2

Uslov za pohađanje Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sistemom – MODUL 2 je:

  1. uspješno završen program obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom (Modul 1).

Program stručnog usavršavanja – MODUL 3

Program stručnog usavršavanja (MODUL 3) jednom u razdoblju od dvije (2) godine obavezno pohađaju ovlaštene osobe, te imenovane i stručne kvalificirane osobe zaposlene u ovlaštenoj pravnoj osobi, koje provode energijsko certificiranje i/ili energijski audit zgrade u skladu s Propisima Uredbe. Uredno ispunjavanje obaveze pohađanja Programa usavršavanja omogućava fizičkim ili pravnim licima kojima je Federalno ministarstvo prostornog uređenja dalo ovlasti za energijske audite i/ili energijsko certificiranje zgrada, da obnove isto nakon isteka propisanog razdoblja.

Predavači

Predavači na svim Programima obuke su stručnjaci (magistri i doktori nauka) iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike, odnosno iskusni projektanti i stručnjaci koji iza sebe imaju mnoštvo uspješno realizovanih projekata, energijskih audita i certifikata, te su priznati experti u oblastima energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u BiH i šire.

Provjera znanja – završni ispit i uvjerenje

Kandidati koji uspješno završe Programa osposobljavanja, dobijaju Uvjerenje o pohađanju Programa osposobljavanja, na osnovu kojeg polaznik stiče pravo polaganja provjere znanja pred Stručnim odborom Federalnog ministarstva prostornog uređenja.  Ispitni rokovi, uz obaveznu prethodnu prijavu se realizuju u organizaciji Nosioca Programa osposobljavanja, a u skladu s rokovima koje predloži Stručni odbor Federalnog ministarstva prostornog uređenja i objavi na web stranici.

Kandidat koji uspješno položi završni ispit koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, stiče Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se kvalifikuje kao stručno lice koje vrši energijske audite i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim odnosno složenim tehničkim sistemima i ulazi u registar ovlaštenih auditora i certifikatora.

Više o uslovima pohađanja obuka, terminima i ostalim informacijama možete dobiti putem web stranice www.nlogic.ba ili putem e-maila edukacija@nlogic.ba

Kontaktirajte nas

15 + 11 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba