Konkurs za otvorenu poziciju Projekt menadžer INŽINJER ELEKTROTEHNIKE iz oblasti energetike sa fokusom na energijsku efikasnost (EE) i obnovljive izvore energije (OIE)

 1. Opis potrebnih kompetencija ogleda se u tome da kandidat:
 • Učestvuje u realizaciji projekata u oblastima energetike, energijske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, energetskog menadžmenta, zaštite okoliša i sl.;
 • Učestvuje u provođenju i razvoju energetskih studija i analiza, akcijskih planova za EE i OIE, SEAP, SECAP, itd.;
 • Učestvuje u izradi studija izvodljivosti i projekata sistema daljinskih grijanja sa i bez kogeneracije/CHP (konvencionalni i obnovljivi izvori energije) putem modela ESCO, JPP ili nekih drugih modela finansiranja;
 • Učestvuje u provođenju energijskih pregleda/audita i energetskog certificiranja u stambenim i nestambenim zgradama;
 • Učestvuje u provođenju energijskih pregleda/audita u industrijskim postrojenjima;
 • Učestvuje u provođenju energijskih pregleda/audita sistem javne rasvjete;
 • Provodi analize isplativosti u projektima obnovljivih izvora energije;
 • Razvija projekte OIE i EE zaslovane na modelima građanske energije i smanjenja emisija stakleničkih gasova;
 • Učestvuje kao predavač i trener na stručnim događajima u području obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti kao što su Program obuke za energetske certifikatore – jednostavni i složeni tehnički sistemi, itd.;
 • Učestvuje kao stručni konsultant u medijima (televizijski, pisani i elektronski mediji);
 • Izrađuje stručne radove za časopise i stručne konferencije;
 • Organizuje, vodi, stručno usmjerava, kontroliše i unapređuje proces rada u okviru svojih oblasti;
 • Usklađuje tehnička rješenja sa aktuelnim propisima;
 • Prati zakonske propise, standarde i stručnu literaturu iz oblasti energetike, energijske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša, te iste primjenjuje u praksi;
 • Učestvuje na stručnim savjetovanjima, seminarima, internim i eksternim obukama;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i opštim propisima ekspertske platforme.
 1. Opći uslovi:
 • Da ima visoku stručnu spremu VSS; VII stepen elektrotehničke stručne spreme; poželjno položene Modul 1, Modul 2 i Modul 3;
 • Da ima tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima – energijske efikasnosti i obnovljvih izvora energije, poželjno položen stručni ispit;
 • Dobro poznavanje engleskog jezika, a poželjno i njemačkog/italijanskog;
 • Napredno poznavanje rada na računaru: MS Office (Word, Excel, MS Project, MS Power point, MS Access), Corel Draw, Adobe Photo Shop, ArcGIS Desktop, Autodesk: AutoCAD, a poželjno i KI Expert & ENSI software (Programi za izračunavanje toplotnih karakteristika zgrada),  LEAP i sl.
 1. Posebni uslovi:
 • Posjedovanje vještine analitičkog, inovativnog i kreativnog razmišljanja, brzog zaključivanja i donošenja odluka;
 • Razvijene sposobnosti jasnog  i uvjerljivog izražavanja ideja, planova i prijedloga u pisanom i govornom obliku;
 • Sposobnost organizacije vremena, upravljanja različitim aktivnostima istovremeno i u kratkim vremenskim rokovima;
 • Taktičnost i umijeće pregovaranja;
 • Sklonost ka timskom radu;
 • Orijentiranost na rezultate.
 1. Prilike za kandidata/budućeg saradnika:
 • Prilika za lični i profesionalni razvoj kroz timski rad;
 • Stabilna i stimulativna primanja shodno rezultatima i postignućima;
 • Mogućnost napredovanja kroz saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama unutar BiH, šriom regije, Europe i šire;
 • Kontinuirano ulaganje u edukaciju i profesionalni razvoj saradnika.
 1. Kandidati su dužni poslati:
 • Prijavu;
 • Kraću biografiju, koja sadrži adresu i kontakt telefon, te motivaciono pismo;
 • Dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih konkursom;

Odabrani kandidati bit će pozvani na intervju. Konkurs za podnošenje prijave ostaje otvoren do daljneg ili popune tražene pozicije.

Prijave sa traženim dokumentima se mogu dostaviti lično, preporučenom poštom ili putem portala posao.ba.

nLogic Sarajevo

Tešanjska 24a (Avaz Twist Tower)

Sarajevo, BiH

+387 33 863 951

info@nlogic.ba

nLogic nije obavezan vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

nLogic Advisory se obavezuje na povjerljivost svake pristigle prijave, intervuja i svih ostalih informacija vezanih za svakog kandidata ponaosob.

Kontaktirajte nas

11 + 10 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba