Počeo šesti Međunarodni sajam RENEXPO® BIH

Šesti po redu Međunarodni sajam obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša i upravljanja vodama RENEXPO® BiH, počeo je danas u Sarajevu.

U naredne dva dana ključni poslovni ljudi, donositelji odluka i stručnjaci u području obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, hidroenergije, energija vjetra, biomasa, PV, otpad do energije, E-mobilnost, vodna infrastruktura i obrada otpada / vode, zajednici će predstaviti nove tehnologije i trendove iz spomenutih oblasti.

Dragana Pavlović, Senior PR and Conference Manager sajma RENEXPO®, i agencije REECO International koja je organizator ovog događaja, rekla je da konferencija ima za cilj da kroz skupove regionalnog karaktera unaprijedi regionalnu saradnju ali i prikaže regionalna iskustva i ideje.

“Konferencija će se pored energetskih tema fokusirati na reformu sistema snabdijevanja vodom, tretmane otpadnih voda i mulja, što je prepoznato kao važna tema. Ono što je jedan od ciljeva ove konferencije jeste da se tržište BiH predstavi u najboljem svjetlu kroz uspješne primjere prakse. Želimo privući kvalitetne, potencijalne investitore u BiH koji su zainteresirani za ulaganje u obnovljive izvore energije”, kazala je Pavlović.

Nihad Harbaš, CEO & Consultant  nLogic Advisory agencije, koja je glavni partner sajma i konferencije kazao je da ovogodišnji sajam uvodi neke novine kada su tema klimatskih promjena u pitanju o kojima će se u okviru zanimljivih predavanja i panela govoriti.

“Okupili smo predstavnike svih relevantnih institucija, od državnih preduzeća, ministarstava, elektroprivrednih preduzeća, nevladinih organizacija, privatnih firmi ali i mnogih drugih koji će zajedno diskutovati o temam kao što je energetska efikasnosti, zatim sve veći uticaja energije sagorijevanja i njen uticaj na zrak. Pored toga diskutovat će se i o uticaju obnovljivih izvora energije na kvalitet života, ekonomiju BiH ali i smanjenje zagađenja u velikim sredinama. Kroz razgovor će se pokušati doći do određenih zaključaka i prijedloga za unaprjeđenjem stanja u našoj zemlji”, rekao je Harbaš.

Evropa je do 2030. godine već odredila svoje ciljeve kada je enegija i EE u pitanju, a to je da se emisije stakleničkih gasova povećavaju sa dvadeset na 40 posto smanjenja, BiH tek treba da nastupi.

“Evropski parlament je već dogovorio da se taj cilj još poveća te da do 2050. godine bude potpuna dekarbonizacija sektora, da se u potpunosti koriste obnovljivi izvori energije. Kada se govori o obnovljim izvorima energije taj cilj je sa 20 povećan na 32 posto i energetska efikasnost koja je također povećana sa 20 posto na 32,5 posto, dolazi se do zaključka da kompletna oblast obnovljih izvora i EE je u fokusu svijeta i Evrope. Kroz konferenciju ćemo vidjeti koliko je BiH spremna i koliko može uticati na poboljšanje svih segmenata, naravno imajući na umu lokalni karakter i druge paramtre”, kazao je Harbaš.

Tema ovogodišnjeg sajma od velikog je značaja za BiH, i sa razlogom dobijaju sve veću pažnju svih sektora, kazala je Minela Pita, ispred pomoćnika ministra za energetiku, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

“Potencijali postoje ali je tu mnogo i prepreka koje treba otkloniti. Uključivanjem BiH u energetsko EU i regionalno tržište, stvaraju se uslovi za optimalni razvoj energetskog sektora i ulazak ozbiljnih investitora. Trebamo zajedno raditi na pristupačnim i javno prihvatljivim rješenjima za izazove sa kojima se suočavamo u oblasti energetike. Potrebno je definsiati najbolje načine kako smanjiti zavisnost od goriva i uticajna klimatske promjene, konferncija je dobro mjesta da se oni definišu i razrade”, kazala je Pita.

Ovo je veliki izazov za BiH, jer nas u narednom period očekuje veliki posao za izradu samog dokumenta integrisanog energetskog klimatskog plana za period 2020 – 2030 – čiji je krajni cilj dekarbonizacija energetskog sektora, potvrdila je i Pita.

“Izrada ovog dokumenta je vrlo kompleksan i zahtjevan proces jer po prvi put imamo integrisan pristup između energetskih i klimatskih politika uzimajući u obzir i energetsku tranziciju. Mi ćemo poduzeti  sve potrebne korake kako bi se konačno osloboduio potpuni potencijal energetskog sektora, osigurale nove poslovne šanse ali i upošljavanje”, rekla je Pita.

U okviru šestog RENEXPO® BiH održat će se 1. Konferencija energetskih menadžera u BiH, koje će se fokusirati na teme institucionalizacije sistema upravljanja energijom u Bosni i Hercegovini, kao i otvoriti neka pitanja i dati više informacija o sertifikaciji u ovoj oblasti i 1. Konferencija o obnovljivim izvorima energije u centralnom grijanju i hlađenje – koje će se fokusirati na lokalnu energetiku, njenu perspektivu i investicijama u BiH.

Pored osam tematskih konferencija i okruglih stolova RENEXPO® će predstaviti preko 80 izlagača iz 25 zemalja i očekuje se preko 2.000 posjetilaca iz sektora održivog razvoja.

Novi trendovi i tehnologije koji će biti predstavljeni na ovogodišnjem RENEXPO®  su veoma relevantni za kvalitet života stanovnika BiH i direktno utiču na ekonomski razvoj čitavog regiona.

Izvor: Akta.ba

Kontaktirajte nas

2 + 2 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba