Novi uspjesi sa RENEXPO® BIH

Najveći međunarodni sajam obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša i upravljanja vodama 23. i 24. oktobar 2019. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Šesti međunarodni sajam energetike, vode i zaštite okoliša – RENEXPO® BiH u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, najznačajnije je mjesto susreta ključnih poslovnih ljudi, donositelja odluka i stručnjaka u području obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, hidroenergije, energije vjetra, biomase, PV, otpad do energije, E-mobilnost, vodne infrastrukture, obrada otpada / vode.

Organizator sajma – REECO Group, sa sjedištem u Njemačkoj, tokom izložbe će predstaviti nove kompanije, koje su tek započele aktivnosti na Zapadnom Balkanu. Preko 80 kompanija biće predstavljeno na sajmu i konferencijama. Izlagači dolaze iz 25 zemalja širom svijeta i cijele regije Zapadnog Balkana. Preko 2000 stručnih posjetitelja, nositelja projekata, investitora će se upoznati sa izlagačima sajma.

S ponosom najavljujemo nove konferencije – 1. Konferencija energetskih menadžera u BiH, koje će se fokusirati na teme institucionalizacije sistema upravljanja energijom u Bosni i Hercegovini, kao i otvoriti neka pitanja i dati više informacija o certifikaciji u ovoj oblasti i 1. Konferencija o obnovljivim izvorima energije u centralnom grijanju i hlađenje – koje će se fokusirati na lokalnu energetiku, njenoj perspektivi i investicijama BiH.

Konferencije RENEXPO®BIH pružaju jedinstvenu platformu za prezentaciju, prenos znanja, razmjenu iskustava, kao i uspostavljanje kontakata sa operatorima, projektantima, investitorima, lokalnim vlastima, energetskim dobavljačima, naučnicima, istraživačkim institutima i industrijskim liderima. Strateški projekti, investicioni okvir i uvid u najvažnije sektore za održivi razvoj (voda i energija) su glavne teme sastanaka, konferencija i programa sajma.

Za više informacija posjetite web stranicu: http://www.renexpo-bih.com/bs/home-page-rs/

Kontaktirajte nas

11 + 9 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba