Održana prva radionica u okviru izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana

U Općini Centar Sarajevo održana je prva radionica u okviru izrade Nacrta Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) Općine Centar za period 2019. – 2024. godine. Svrha radionice je predstavljanje odabranih poglavlja Lokalnog ekološkog akcionog plana i diskusija o rezultatima procjene stanja okoliša.

LEAP predstavlja razvojno-planski dokument koji na osnovu procjene stanja okoliša, utvrđenih problema i prioriteta u okolišu, te definisanih aktivnosti doprinosi unapređenju stanja okoliša u općini. Cilj izrade ovog dokumenta je da se promoviše javna svijest i odgovornost za zaštitu okoliša i poveća javna podrška investicijama u ovoj oblasti, kroz uključivanje šire javnosti u proces planiranja i izrade dokumenta. Pored toga izrada LEAP-a ima za cilj i da se stvori odgovarajući dokument u cilju pristupa finansijskim sredstvima namijenjenim za zaštitu okoliša iz domaćih i inostranih izvora.

Uz odluku o pristupanju izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Centar Sarajevo za period 2019–2024. godine načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je donio i rješenje o imenovanju radnog tima čiji je zadatak da pruža podršku u prikupljanju i analizi podataka, pripremi osnova ovog strateškog dokumenta te da obezbijedi transparentnost procesa, učešće građana, institucija, privrednika, nevladinog sektora, nezavisnih eksperata kao i svih drugih zainteresiranih subjekata.

nLogic d.o.o. Sarajevo i Enova d.o.o. Sarajevo zajedno su angažovane za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana za Općinu Centar.

Kontaktirajte nas

10 + 8 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba