Solar energy

Scope of services
  • Izrada studije izvodljivosti, idejnog projekta i glavnog projekta fotonaponskih elektrana
  • Izrada studija izvodljivosti i idejnih projekta primjene solarnih kolektora
  • Konsultantske usluge prilikom izgradnje solarnih sistema
  • Razvoj rješenja solarnih stabala, solarnih klupa i drugih ideja korištenja solarne energije
  • Tehno-ekonomske analize i analize isplativosti ulaganja u solarnu energiju
  • Izrada studija OIE sa analizom korištenja sunčeve energije
  • Savjetovanje prilikom prikupljanja dokumenata za izgradnju fotonaponskih elektrana
  • Implementacija studija, planova i programa u području solarne energije
  • Koordinacija projekata solarnih elektrana
  • Analiza zakonskih propisa i legislativa vezanih za ugradnju solarnih elektrana

nLogic

Other services

Renewable energy sources

Education

Climate change, Environmental protection and Waste management

International cooperation

Energy efficiency

CONTACT US

6 + 12 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 869 008
info@nlogic.ba