Solarna energija

PodručjA djelovanja
  • Izrada studije izvodljivosti, idejnog projekta i glavnog projekta fotonaponskih elektrana
  • Izrada studija izvodljivosti i idejnih projekta primjene solarnih kolektora
  • Konsultantske usluge prilikom izgradnje solarnih sistema
  • Razvoj rješenja solarnih stabala, solarnih klupa i drugih ideja korištenja solarne energije
  • Tehno-ekonomske analize i analize isplativosti ulaganja u solarnu energiju
  • Izrada studija OIE sa analizom korištenja sunčeve energije
  • Savjetovanje prilikom prikupljanja dokumenata za izgradnju fotonaponskih elektrana
  • Implementacija studija, planova i programa u području solarne energije
  • Koordinacija projekata solarnih elektrana
  • Analiza zakonskih propisa i legislativa vezanih za ugradnju solarnih elektrana

nLogic

Ostale usluge

Obnovljivi izvori energije

Edukacija

Klimatske promjene, zaštita okoliša i upravljanje otpadom

Međunarodna saradnja

Energijska efikasnost

Kontaktirajte nas

13 + 12 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba