Edukacija

Program obuke za KGH sisteme
ENERGIJSKI AUDITI KGH SISTEMA

ENERGIJSKI AUDITI KGH SISTEMA

ENERGIJSKI AUDITI KGH SISTEMA Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja lica za vršenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacijeNa osnovu čl. 29. st. (3) i (4), Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine...

Kontaktirajte nas

2 + 11 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba