Edukacija

Program obuke za energetske certifikatore
Program stručnog osposobljavanje lica koja vrše izradu energijskog audita i certificiranja objekata sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemima MODUL 1 i MODUL 2

Program stručnog osposobljavanje lica koja vrše izradu energijskog audita i certificiranja objekata sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemima MODUL 1 i MODUL 2

Programi obuke održat će se u periodu od 17.11. do 21.11.2020. godine u Sarajevu. nLogic Sarajevo ovlašteno je pravno lice od strane Federalnog Ministarstva prostornog uređenja (FMPU) za Nosioca Programa obuke za lica koja provode energijske audite i energijsko...

Kontaktirajte nas

1 + 2 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba