Sistem trgovanja emisijama (ETS) - Emissions Trading System

Općenito

Trgovina emisijama je tržišni pristup kontroli zagađivanja pružanjem ekonomskih poticaja za smanjenje emisija zagađujućih materija. Koncept je također poznat kao „cap and trade“ (CAT) ili shema trgovanja emisijama (ETS). Trgovina emisijom ugljenika za CO 2 i druge stakleničke gasove uvedena je u Kini, Evropskoj uniji i drugim zemljama kao ključno sredstvo za ublažavanje klimatskih promjena. Druge sheme uključuju sumpor dioksid i druge zagađivače. U šemi trgovanja emisijama, centralno tijelo ili vladino tijelo dodjeljuje ili prodaje ograničeni broj („CAP“) dozvola koje dozvoljavaju ispuštanje određene količine zagađujuće materije u određenom vremenskom periodu. Zagađivači su dužni posjedovati dozvole u količini koja je jednaka njihovim emisijama. Zagađivači koji žele povećati svoje emisije moraju kupiti dozvole od drugih koji su voljni da ih prodaju. Trgovina emisijama je vrsta fleksibilne regulative o okolišu koja omogućava organizacijama i tržištima da odluče kako najbolje ispuniti ciljeve politike.

EU ETS je kamen temeljac politike EU za borbu protiv klimatskih promjena i njegov ključni alat za ekonomično smanjenje emisija stakleničkih gasova. To je prvo veliko tržište ugljika na svijetu i ostaje najveće.

Kontaktirajte nas

4 + 6 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba