Sistem trgovanja emisijama (ETS) - Emissions Trading System

Područja djelovanja

Trgovina emisijama je tržišni pristup kontroli zagađivanja pružanjem ekonomskih poticaja za smanjenje emisija zagađujućih materija. Koncept je također poznat kao “cap and trade” (CAT) ili shema trgovanja emisijama (ETS). Trgovina emisijom ugljenika za CO2 i druge stakleničke gasove uvedena je u Kini, Evropskoj uniji i drugim zemljama kao ključno sredstvo za ublažavanje klimatskih promjena. Druga shema uključuje sumor dioksid i druge zagađivače. U šemi trgovanja emisijama, centralno tijelo ili vladino tijelo dodjeljuje ili prodaje ograničeni broj (“CAP”) dozvola koje dozvoljavaju ispuštanje određene količine zagađujuće materije u određenom vremenskom periodu. Zagađivači su dužni posjedovati dozvole u količini koja je jednaka njihovim emisijama. Zagađivači koji žele povećati svoje emisije moraju kupiti dozvole od drugih koji su voljni da ih prodaju. Trgovina emisijama je vrsta fleksibilne regulative o okolišu koja omogućava organizacijama i tržištima da odluče kako najbolje ispuniti ciljeve politike.

EU ETS je kamen temeljac politike EU za borbu protiv klimatskih promjena i njegov ključni alat za ekonomično smanjenje emisija stakleničkih gasova. To je prvo veliko tržište ugljika na svijetu i ostaje najveće.

U nastavku se nalaze informacije o tome kako EU ima za cilj da se bori protiv curenja ugljika i osigura pravedan i dosljedan pristup cijenama ugljika za uvezenu robu uz promovisanje čistijih industrijskih praksi na globalnom nivou.

 1. Evropska unija (EU) posvećena je rješavanju klimatskih promjena, ali je zabrinuta zbog „curenja ugljika“ ako druge zemlje održavaju manje rigorozne klimatske politike.
 2. Curenje ugljika odnosi se na kompanije iz EU koje premještaju ugljiko-intenzivnu proizvodnju u zemlje s manje strogim klimatskim propisima ili ugljiko-intenzivni uvoz koji zamjenjuje proizvode napravljene u EU.
 3. EU je uvela mehanizam za prekogranično prilagođavanje ugljika (CBAM) kako bi se uhvatila u koštac s ovim izazovom.
 4. CBAM uspostavlja pravednu cijenu za emisije ugljika povezane s proizvodnjom ugljično-intenzivne robe koja ulazi u EU.
 5. CBAM ima za cilj potaknuti čistiju industrijsku praksu u zemljama koje nisu članice EU-a.
 6. Osnovni cilj CBAM-a je osigurati da uvezena roba plati cijenu za ugrađene emisije ugljika koja odgovara cijeni ugljika domaće robe.
 7. CBAM je usklađen sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO).
 8. 10. maja 2023. godine potpisana je Uredba o CBAM-u, a zvanično je stupila na snagu 16. maja 2023. godine.
 9. CBAM se usklađuje sa postepenim ukidanjem besplatnih dozvola koje se dodjeljuju u okviru EU sistema trgovanja emisijama (ETS).
 10. CBAM stupa na snagu tokom svoje prelazne faze počevši od 1. oktobra 2023. godine, bez potrebnih finansijskih plaćanja ili prilagođavanja.
 11. CBAM će se implementirati u fazama, a prelazna faza počinje 1. oktobra 2023. godine.
 12. Tokom prelazne faze, uvoznici se moraju pridržavati zahtjeva za izvještavanje o svojim emisijama.
 13. Prvi izvještajni period završava 31. januara 2024. godine.
 14. Specifične smjernice i obaveze za izvještavanje o emisijama u okviru CBAM-a će biti navedene u provedbenom aktu koji je izradila Komisija u konsultaciji sa CBAM komitetom.
 15. CBAM u početku cilja na uvoz robe povezane s visokim emisijama ugljika i rizikom od curenja ugljika, a uključujući električnu energiju, vodonik, željezo i čelik, đubriva, aluminijum i cement.
 16. Kako se CBAM postepeno uvodi, on će na kraju pokriti preko 50% emisija u sektorima koji su već pokriveni EU ETS-om.
 17. Indirektne emisije će biti uključene u CBAM opseg za specifične sektore, kao što su cement i đubriva, nakon prelaznog perioda, s tim da će se razviti metodologija za mjerenje ovih emisija.
 18. Prijelazni period služi kao pilot faza za prikupljanje informacija i usavršavanje metodologije za završni period.
 19. Uvoznici moraju prijaviti količinu robe koja se godišnje uvozi u EU i pripadajuće ugrađene emisije stakleničkih plinova.
 20. Svi uvoznici moraju predati CBAM certifikate na osnovu deklarisanih emisija.
 21. Nosnovu sedmičnog prosjeka aukcijske cijene EUA, odredit će se cijena CBAM certifikata.
 22. Stalni CBAM sistem stupa na snagu 1. januara 2026. godine.
 23. Postepeno ukidanje besplatne dodjele u okviru EU ETS-a dogodit će se zajedno sa postupnim uvođenjem CBAM-a između 2026. i 2034. godine.

nLogic

Ostale usluge

Obnovljivi izvori energije

Edukacija

Klimatske promjene, zaštita okoliša i upravljanje otpadom

Međunarodna saradnja

Energijska efikasnost

Kontaktirajte nas

11 + 5 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba