Naše usluge

Obnovljivi izvori energije

 

 

 • Izrada studija potencijala obnovljivih izvora energije
 • Analize isplativosti, i studije izvodljivosti upotrebe obnovljivih izvora energije
 • Izrada idejnih i glavnih projekata obnovljivih izvora energije
 • Izrada studija izvodljivosti i idejnih projekata sistema daljinskih grijanja sa i bez kogeneracije/CHP (konvencionalni i obnovljivi izvori energije)
 • Izrada idejnih i glavnih projekata toplifikacije
 • Izrada studije izvodljivosti, idejnih i glavnih projekta solarnih elektrana za vlastitu potrošnju (prosumer)
 • Izrada studije izvodljivosti, idejnih i glavnih projekta fotonaponskih (FN) elektrana
 • Projektovanje i nadzor nad izvođenjem radova solarne elektrane
 • Izrada studija izvodljivosti, idejnih i glavnih projekata za biogasne i vjetroelektrane
 • Izrada analiza i elaborata isplativosti u projektima zamjene fosilnih goriva sa obnovljivim izvorima energije
 • Razvoj projekta obnovljivih izvora energije zasnovanih na modelima građanske energije i energetskih zadruga
 • Razvoj i implementacija projekata povezanih sa tržištem energije
 • Konsalting prilikom izgradnje
 • Uključivanje obnovljivih izvora energije u sveobuhvatne strategije i prilagođavanje postojećih strategija obnovljivim izvorima energije
 • Izrada studija e-mobilnosti
 • Razvoj inovativnih tehnologija obnovljivih izvora energije
 • Izrada strategija za razvoj obnovljivih izvora energije
 • Izrada elaborata isplativosti ugradnje sistema grijanja i hlađenja (toplotne pumpe, biomasa, solarni sistemi, kondenzacijski sistemi, itd.)
 • Integracija obnovljivih izvora energije na tržište električne energije
 • Priprema i implementacija projekata obnovljivih izvora energije
 • Razvoj, ažuriranje i praćenje NREAP / NECP
 • Razvoj i implementacija projekata energetske tranzicije i dekarbonizacije energetskog sektora

nLogic

Ostale usluge

Energijska efikasnost

Edukacija

Klimatske promjene, zaštita okoliša i upravljanje otpadom

Međunarodna saradnja

Solarna energija

Kontaktirajte nas

2 + 12 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba