Naše usluge

Međunarodna saradnja

 

 

  • Izrada regionalnih studija u oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije
  • Saradnja sa internacionalnim ekspertima, kompanijama i univerzitetima na unapređenju mitigacijskih i adaptacijskih aktivnosti
  • Pružanje konsultantskih usluga javnim institucijama i privatnim preduzećima za prijavu projekata prema međunarodnim institucijama i finansijerima
  • Priprema i implementacija projekata finansiranih od strane međunarodnih institucija u oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije
  • Uvođenje ISO 50001 – energetski menadžment

nLogic

Ostale usluge

Energijska efikasnost

Edukacija

Klimatske promjene, zaštita okoliša i upravljanje otpadom

Obnovljivi izvori energije

Solarna energija

Kontaktirajte nas

2 + 12 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba