Kako smanjiti zagađenost i račune za režije

Kako smanjiti zagađenost i račune za režije

Kako smanjiti zagađenost i račune za režije Više od 80 posto stambenog fonda u BiH ne ispunjava zakonom propisane zahtjeve za racionalnu upotrebu energije. Prosječno domaćinstvo u Bosni i Hercegovini gotovo 80 posto energije troši na grijanje i pripremu tople vode, a...
BIH MORA IZABRATI: ILI TERMOELEKTRANE ILI DEKARBONIZACIJA

BIH MORA IZABRATI: ILI TERMOELEKTRANE ILI DEKARBONIZACIJA

BIH MORA IZABRATI: ILI TERMOELEKTRANE ILI DEKARBONIZACIJA Autor: Anera Za članstvo u Evropskoj uniji (EU) kao uslov Bosna i Hercegovina bi trebala ekonomiju osloboditi od fosilnih goriva i to najkasnije za 31 godinu. BiH bi se tako trebala osloboditi korištenja mrkog...