ENERGIJSKI AUDITI KGH SISTEMA

ENERGIJSKI AUDITI KGH SISTEMA

ENERGIJSKI AUDITI KGH SISTEMA Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja lica za vršenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije Na osnovu čl. 29. st. (3) i (4), Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine...
Projekat povećanja energetske efikasnosti u Centru

Projekat povećanja energetske efikasnosti u Centru

Izrada energetskih audita za individualne i kolektivne stambene objekte Nakon što je načelnik Općine Centar Srđan Mandić odobrio preliminarnu listu od 17 objekata individualnih i kolektivnih stambenih koji su odabrani na osnovu javnog poziva za učešće u sufinansiranju...