BH delegacija iz oblasti turizma na studijskom putovanju u Bavarskoj

BH delegacija iz oblasti turizma na studijskom putovanju u Bavarskoj

BH delegacija na studijskom putovanju u Bavarskoj Predstavnici kompanija, organizacija i institucija iz Bosne i Hercegovine u oblasti turizma u okviru programa za poticanje saradnje „Bayern – Fit for Partnership”, borave na studijskom putovanju u Bavarskoj u periodu...
Zeleni hidrogen – razvojna šansa za bh. privredu

Zeleni hidrogen – razvojna šansa za bh. privredu

Zeleni hidrogen – razvojna šansa za bh. privredu nLogic u saradnji sa Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini radi na organizaciji biznis konferencije “Zeleni hidrogen – razvojna šansa za bh. privredu”.     Zeleni hidrogen važan je element...
ENERGIJSKI AUDITI KGH SISTEMA

ENERGIJSKI AUDITI KGH SISTEMA

ENERGIJSKI AUDITI KGH SISTEMA Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja lica za vršenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije Na osnovu čl. 29. st. (3) i (4), Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine...