Provjera znanja MODUL 1 i MODUL  2 – 27.03.2021.

Provjera znanja MODUL 1 i MODUL 2 – 27.03.2021.

Provjera znanja MODUL 1 i MODUL 2 – 27.03.2021. ​Federalno ministarstvo prostornog uređenja obavještava sve zainteresirane kandidate da mogu izvršiti prijavu za provjeru znanja za MODUL 1 i MODUL 2 (nosilac programa obuke „nLogic“  d.o.o  Sarajevo) koja će se održati...
Izrada energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada

Izrada energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada

Izrada energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada ​Energijski pregled (audit) je nezaobilazni korak na putu kontrole troškova i smanjenja potrošnje energenata. U cilju utvrđivanja energijskih svojstava objekta i stepena ispunjenosti istih u odnosu na...