EDUCATION

Application form

PODACI O KANDIDATU:

Prijava preko kompanije/organizacije
DaNe


PODACI O KOMPANIJI/ORGANIZACIJI:


ŽELJENI TERMIN I NAČIN PROVOĐENJA OBUKE

Način provođenja obuke
Online (internet)In site (fizički)

PRIJAVA ZA MODUL

MODUL1MODUL2MODUL3Energetski menadžment
Modul 2 - struka
Arhitektura/GrađevinaMašinstvoElektrotehnikaPODACI O KANDIDATU:

Prijava preko kompanije/organizacije
DaNe


PODACI O KOMPANIJI/ORGANIZACIJI:


ŽELJENI TERMIN I NAČIN PROVOĐENJA OBUKE

Način provođenja obuke
Online (internet)In site (fizički)


PRIJAVA ZA MODUL

MODUL1MODUL2MODUL3Energetski menadžment

Modul 2 - struka
Arhitektura/GrađevinaMašinstvoElektrotehnikaCONTACT US

14 + 11 =

Tešanjska 24A,
71000 Sarajevo
+387 33 869 008
info@nlogic.ba