Konsultantska kuća nLogic Advisory je angažovana na projektu “Green Kick” kojeg provode CRP iz BiH, FORS Crna Gora i SMART kolektiv Srbija.

U sklopu projekta “Green Kick” u okviru Evropske klimatske inicijative EUKI, održan je dvodnevni trening  05. – 06. marta 2024. godine u Beogradu. Nihad Harbaš iz nLogic Advisory, stručnjak za klimu i energiju držao je predavanja u oblasti održivih energijskih i klimatskih akcionih planova jedinica lokalne samouprave (SECAPi).

Treningu je prisustvovalo 12 učesnika iz civilnog sektora, u okviru kojeg se diskutovalo o značaju, strukturi i ulozi inicijative Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) u povećanju energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije, razvoja, koncepta i značaja SECAP planova, te o stanju zemalja u regionu u razvoju SECAP-a.

U narednom periodu u sklopu projekta su planirana još dva treninga u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.