I. Opis potrebnih kompetencija ogleda se u tome da kandidat:

 • Učestvuje u realizaciji projekata u oblastima energetike, energijske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, energijskog menadžmenta, zaštite okoliša i sl.;
 • Učestvuje u provođenju energijskih pregleda/audita, elaborata energijske efikasnosti i energijskog certificiranja u stambenim i nestambenim zgradama;
 • Učestvuje u provođenju i razvoju energijskih studija i analiza, akcijskih planova za EE i OIE;
 • Učestvuje u izradi studija izvodljivosti i drugih projekata putem modela ESCO, JPP ili nekih drugih modela finansiranja sa stajališta arhitektonske/građevinske struke;
 • Učestvuje u provođenju energijskih pregleda/audita u industrijskim postrojenjima;
 • Razvija projekte OIE i EE zasnovane na modelima građanske energije i energetskih zadruga;
 • Učestvuje kao konsultant u medijima (televizijski, pisani i elektronski mediji);
 • Izrađuje stručne radove za časopise i stručne konferencije;
 • Usklađuje tehnička rješenja sa aktuelnim propisima;
 • Prati zakonske propise, standarde i stručnu literaturu iz oblasti energetike, energijske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša, te iste primjenjuje u praksi;
 • Učestvuje na stručnim savjetovanjima, seminarima, internim i eksternim obukama;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i opštim propisima ekspertske platforme.

II. Opći uslovi:

 • Da ima visoku stručnu spremu VSS; VII stepen stručne spreme – arhitektonske ili građevinske struke;
 • Poželjno položeni Programi osposobljavanja Modul 1, Modul 2 i Modul 3 za lica koja provode energijske audite i/ili energijsko certificiranje zgrada;
 • Poželjno radno iskustvo od tri (3) godine na istim ili sličnim poslovima;
 • Poželjno položen stručni ispit;
 • Dobro poznavanje engleskog jezika;
 • Napredno poznavanje rada na računaru: MS Office (Word, Excel, MS Project, MS Power point, MS Access), Autodesk: AutoCAD, a poželjno i KI Expert  ili drugi program za izračunavanje toplotnih karakteristika zgrada

III. Posebni uslovi:

 • Posjedovanje vještine analitičkog, inovativnog i kreativnog razmišljanja, brzog zaključivanja i donošenja odluka;
 • Razvijene sposobnosti jasnog  i uvjerljivog izražavanja ideja, planova i prijedloga u pisanom i govornom obliku;
 • Sposobnost organizacije vremena, upravljanja različitim aktivnostima istovremeno i u kratkim vremenskim rokovima;
 • Taktičnost i umijeće pregovaranja;
 • Sklonost ka timskom radu;
 • Orijentiranost na rezultate.

IV. Prilike za kandidata/ budućeg saradnika:

 • Prilika za lični i profesionalni razvoj kroz timski rad;
 • Prilika za lično usavršavanja kroz pohađanje Programa obuka za energijske auditore i certifikatore;
 • Prilika za polaganje stručnog ispita;
 • Stabilna i stimulativna primanja shodno rezultatima i postignućima;
 • Mogućnost napredovanja kroz saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama unutar BiH, širom regije, Europe i šire;
 • Kontinuirano ulaganje u edukaciju i profesionalni razvoj saradnika.

V. Kandidati su dužni poslati:

 • Kraću biografiju koja sadrži adresu i kontakt telefon, te motivaciono pismo;
 • Dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih konkursom;

Odabrani kandidati će biti pozvani na intervju. Konkurs za podnošenje prijave ostaje otvoren do daljnjeg ili popune tražene pozicije.

Prijave sa traženim dokumentima se mogu dostaviti lično na adresu Trampina 12/VI, Sarajevo ili putem e-maila: info@nlogic.ba

nLogic Advisory nije obavezan vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. nLogic Advisory se obavezuje na povjerljivost svake pristigle prijave, intervuja i svih ostalih informacija vezanih za svakog kandidata pojedinačno koji uđe u uži krug.