U organizaciji Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH i konsultantske kompanije nLogic Advisory, održana je dvodnevna konferencija „OTPAD-RESURS za razvoj cirkularne ekonomije u BiH“, 07. i 08. decembra 2023. godine u Hotelu Ibis u Sarajevu.

Paneli, diskusije i prezentacije pratile su dvodnevni događaj, a rezultirarali su identifikacijom ključnih smjernica za unapređenje upravljanja otpadom i stvaranje održive budućnosti Bosne i Hercegovine.

Potpisivanjem Sofijske deklaracije, BiH se obavezala na postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine, te prihvatila stavke razvoja i saradnje koje uključuju cirkularnu ekonomiju kao način integracije BiH u industrijske lance EU. Cirkularna ekonomija je potpuna transformacija ustaljenih linearnih modela poslovanja, te zahtjeva promjene duž čitavih lanaca proizvodnje, snabdijevanja i potrošnje kako bi bila efektivno sprovedena. Iako je cirkularna tranzicija kompleksan proces, isti je vrijedan provedbe zbog niza benefita koje sa sobom nosi u pogledu  ekonomske i ekološke održivosti poslovanja, redukciji otpada i GHG emisija, zdravstvenih koristi, ekonomskog rasta i stvaranja novih zelenih radnih mjesta. Osnovni preduslov za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u BIH je unaprijeđenje upravljanja otpadom, s obzirom da trenutno vrijedni resursi završavaju na deponijama, a njihovo vrijednovanje i iskorištavanje donosi korist i komunalnim preduzećima, potrošačima i ekonomiji.

Panelisti u tokom panela „Otpad i cirkularna ekonomija“, diskutovali su o mogućnostima finansiranja, o trenutnom stanju i budućim aktivnostima u implementaciji cirkularnih poslovnih modela, optimizaciji korištenja resursa u proizvodnim industrijama, izvlačenju vrijednosti iz tokova otpada i mijenjanju ponašanja proizvođača i potrošača prema cirkularnim praksama. Učesnici panela bili su: Almir Bajtarević, Heidelberg Materials u BiH; Jasminka Bjelavac, Heinrich Böll Stiftung Sarajevo; Zlatko Šoljar, ConsultAre; i Ajla Imamović, nLogic Advisory. Moderator ovog stručnog panela bio je Hamdija Mujezin, CEO, Remote d.o.o/CSO, nLogic Advisory.

Nakon zanimljivog razgovora svih učesnika, doneseni su sljedeći zaključci:

  1. Pratiti dobre prakse iz regije u djelovanju po pitanju biotpada, te podstaknuti kompostiranje i proizvodnju energije iz biogasa;
  2. Ojačati ulogu Informacionog Sistema za upravljanje otpadom u FBiH, te koristiti date podatke kao osnovu za planiranje;
  3. Povećati transparentnost i dostupnost podataka i strateških dokumenata javnosti, kako bi se osigurala podrška građana i aktivno uključenje u daljem radu;
  4. Integrirati koncepte cirkularne ekonomije u poslovne procese kompanija, te podstaknuti industrijsku simbiozu;
  5. Uspostaviti sistem podsticaja i kazne za generisanje i upravljanje otpadom;
  6. Mobilizirati dodatna sredstva podrške za cirkularnu tranziciju u komunalnim i privatnim preduzećima, kao i
  7. primjeniti triple helix approach u razvoju i implementaciji strateških, akcionih dokumenata i projekata čime će se osigurati zajednički napredak ka cirkularnoj budućnosti.