Ovim putem vas pozivamo na učešće na Konferenciji „Održivi turizam i zelene destinacije“ koji ima za cilj promociju održivog razvoja u turističkom sektoru, te podizanje prepoznatljivosti zelenih destinacija u FBiH. Tematski fokus konferencije će biti na:
▪ Podizanju nivoa javne svijesti i znanja o okolišno prihvatljvim (zelenim) turističkim destinacijama
▪ Promociji označavanja turističkih destinacija sa aspekta uticaja na okoliš, kulturu i lokalne zajednice
▪ Prezentaciji mogućnosti dekarbonizacije i ozelenjavanja turističkih destinacija
▪ Predstavljanju primjera dobrih praksi održivog turizma u FBiH
Organizator konferencije je nLogic Advisory pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva okoliša i turizma (FMOIT).

Cijeneći ciljeve Zelene agende, za koje se BiH obavezala, te sve izraženiji trend preferiranja održavanja skupova, edukacija i generalno korištenja smještajnih kapaciteta u isključivo „zelenim“ tj. okolinski prihvatljivim objektima od strane većine domaćih, a posebno međunarodnih organizacija, odlučili smo kroz konferenciju predstaviti važnost postizanja klimatske neutralnosti u turističkom sektoru u BiH, smanjenju karbonskog otiska, doprinijeti podizanju svijesti i znanja o mogućnostima smanjenja troškova za energiju u turizmu, mogućnostima dekarbonizacije i poticaja održivog razvoja, te predstaviti koristi za ekonomski razvoj. Budući da održivi turizam donosi ekonomske koristi zajednicama kroz stvaranje novih radnih mjesta, povećanje prihoda od turizma, razvoj lokalne infrastrukture i poticanje zelenih investicija u destinaciji, ova tematika je od izuzetne važnosti za sve djelatnike u turističkom sektoru.

Konferencija će služiti kao platforma za uspostavljanje kontakata između različitih aktera u sektoru turizma, vladinih i nevladinih organizacija, lokalnih zajednica, kao i finansijskih institucija i programa podrške kroz EU i domaće projekte. Ova saradnja može doprinijeti razvoju održivih turističkih politika i projekata u budućnosti, te pružiti poslovne prilike koje će se otvoriti za učesnike, predstavnike turističkog sektora u FBiH.

Prepoznajući značaj održivog razvoja u turističkom sektoru, pozivamo sve zainteresirane učesnike/predstavnike turističkog sektora u FBiH da se prijave za učešće na seminaru koji će se održati:

➢ Petak, 15.12.2023. godine u Garden City Hotel Konjic, Trbića polje do broja 158, 88 400 Konjic (rok za prijavu 13.12.2023.). Molimo Vas da prijavu izvršite putem linka OVDJE. AGENDA

Učešće na konferenciji je besplatno uz ograničen broj učesnika! Više informacija u vezi sa učešćem možete dobiti na e-mail: edukacija@nlogic.ba ili putem telefona: 033 863 951