Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine i nLogic Advisory sa partnerima organizuju dvodnevnu konferenciju „OTPAD-RESURS za razvoj cirkularne ekonomije u BiH“, koja će se održati 07. i 08. decembra 2023. godine u Sarajevu. Konferencija će okupiti na jednom mjestu donosioce odluka na svim nivoima, stručnjake,, poduzetnike, finansijere, Javna komunalna preduzeća, predstavnike nevladinog sektora i predstavnike medija.

„Vrijeme je da počnemo posmatrati otpad kao energent, kao resurs koji može i mora da se koristi u proizvodnji energije i/ili recikliranju. Sve lokalne zajednice imaju ogromne probleme sa odlaganjem otpada, te je potrebno da radimo na pronalaženju sistemskog rješenje“, navodi Sendžana Muslić, Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj konferencije je ukazati na kompleksnost trenutne situacije upravljanja otpadom u BiH, te potaknuti dijalog o gorućim pitanjima, razmjeni pozitivnih iskustava i predstavljanje dobre prakse cirkularne ekonomije u svrhu unapređenje upravljanja otpadom.

„Samo održivo upravljanje otpadom pruža mogućnost za okoliš, ekonomiju i društvo u smislu smanjenja zagađenja, stvaranja novih radnih mjesta i boljeg kvaliteta života“, navodi Emina Čelebić Mravović, nLogic Advisory.
Prijavu i registraciju na konferenciju možete izvršiti putem online forme https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKjq36Gqhwem1gjTNBsNCEhMiS90JQ6PZ58j2DXTTBrK1Tbg/viewform?fbclid=IwAR2KGhr3QqLvcgVrPJ-PHBRHmhbq9KxR1Xn7bRJbTUNrqV7Ya0x3t4x6XCc.

Partneri konferencije: Vanjskotrgovinska komora BiH, Privredna komora Republike Srpske, Cementara Kakanj, People in need, ConsultAre, Adriatic Metals, Ekopak, Zeos, Eko Život, KJKP Rad, Prirodno matematički fakultet Sarajevo.