Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), prošle sedmice objavila je vijest o učesnicima USAID-ovog programa #WelcomeBack u Bosnu i Hercegovinu.

Ovog ljeta 11 mladih članova i članica bh. dijaspore, radit će praksu u kompanijama širom Bosne i Hercegovine. Među njima je i Nadia Selimović iz Ujedinjenog Kraljevstva, koja praksu obavlja u kompaniji nLogic Advisory.

„Znajući da je oblast zelene energije u Bosni i Hercegovini vrlo aktuelna, te da BiH ima izuzetnu tradiciju u energetici, tražila sam od USAID-a da moja praksa bude baš u tom sektoru. USAID me povezao sa jednom od najperspektivnijih Think Tank kompanija u BiH u pomenutom sektoru, što je za mene kao studenta fizike imalo puno više smisla“, navodi Nadia Selimović.

Tokom razgovara Nadia je pohvalila i kolege koje su od prvog dana kreirale prijateljsko okruženje za nju, te su joj tu na raspolaganju za svaki novi zadatak koji joj je dodjeljen.

Kroz projekat “Diaspora Invest”, USAID će nastaviti i u narednih pet godina realizirati razmjenu mladih, što je uključeno i u njihove redovne aktivnosti uz druge programe podrške investicijama dijaspore kroz grantove, povezivanju općina i gradova sa svojim dijasporskim zajednicama, osiguranju olakšanih pristupa finansiranju i povezivanju za razvoj i izlazak na međunarodna tržišta za domaće kompanije.