Konsultantska kuća nLogic Advisory prvo ovlašteno pravno lice od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije organizuje trodnevni program obuka od 15. do 17. maja 2023. godine, u prostorijama Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, za osposbljavanja i usavršavanja lica koja će raditi na izradi redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije (KGH sistemi).

Program je namijenjen Inžinjerima mašinstva energetskog smjera sa dvije godine iskustva u struci ili Inžinjerima mašinstva ostalih smjerova sa najmanje pet godina rada u oblasti energetike/KGH sistema u skladu sa Članom 17. Pravilnika o redovnim energijskim auditima sistema grijanja i klimatizacije.

Redovnim energijskim auditom KGH sistema, utvrđuju se energijske karakteristike KGH sistema, vrši procjena efikasnosti tih sistema i poređenje njihove instalisane snage sa stvarno potrebnom snagom izvora energije za grijanjem i/ili klimatizacijom, te predlažu mjere za tehnoekonomski povoljno poboljšanje energijskih karakteristika KGH sistema. Prijedlog mjera sadrži i analizu energijskih, ekonomskih i okolinskih benefita svake predložene mjere. Vremenski intervali obavljanja redovnih energijskih audita sistema grijanja određuju se u zavisnosti od ukupne instalisane snage kotlova i izvedbe načina praćenja i regulacije rada sistema, a za sisteme klimatizacije određuje se u zavisnosti od načina pripreme vazduha i nominalnoj snazi sistema i izvedbe načina praćenja i regulacije rada sistema.

Redovni energijski audit KGH sistema provodi isključivo ovlašteno fizičko ili pravno lice na osnovu pravila struke, objektivno i potpuno nezavisno, u skladu sa Zakonom, Uredbom i Pravilnikom.

Kandidati koji uspješno završe Program stručnog osposobljavanja, dobijaju Uvjerenje izdato od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se kvalifikuje kao stručno lice i ulazi u registar ovlaštenih auditora FMERI.

Zainteresovanost za pohađanje Programa obuke možete dostaviti putem prijavnog obrasca.

Dodatne informacije o pozivu, uslovima učešća, broju učesnika, možete dobiti putem: