Implementacija mjera energijske efikasnosti – Radovi na utopljavanju Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo je u novembru prošle godine potpisala Ugovor sa firmom “DEBOS” za izvođenje radova na provođenju mjera energijske efikasnosti na objektu Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo. Konsultantska kuća nLogic Advisory Sarajevo je za pomenute objekte izradila detaljne energijske audite.

Radovi su počeli početkom januara, a trenutno je u toku postavljanje prozora i vrata, dok je u prethodnom periodu postavljena hidroizolacija i termoizolacija na krovu objekta. Ovim projektom planirani su i radovi na toplotnoj izolaciji svih vanjskih zidova, te ugradnja termoventila i kalorimetra, a sa ciljem unapređenja energijske efikasnosti i uštede energije, te poboljšanje rada i boravka učenika Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo.

Osim učenika ove škole, ovaj objekat posjećuju i djeca koja pohađaju predškolsku nastavu Centra Vladimir Nazor, jer jedan sprat škole ustupljen Centru na korištenje.

Općinski načelnik Hasan Tanović danas je zajedno sa direktoricom škole Lamijom Šošić obišao izvedene radove.

Vrijednost projekta je 830.500 KM, od čega je Općina Novo Sarajevo 580.000,00 KM, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH 126.000,00 KM, a ostatak sredstava u iznosu od 125.000,00 KM obezbjeđena su iz namjenskih sredstava Vlade FBiH.

Izvor: akta.ba

Kontaktirajte nas

2 + 8 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba