ENERGIJSKI AUDITI KGH SISTEMA

ENERGIJSKI AUDITI KGH SISTEMA

ENERGIJSKI AUDITI KGH SISTEMA Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja lica za vršenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije Na osnovu čl. 29. st. (3) i (4), Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine...