Konjic ide ka klimatskoj neutralnosti: Usvojena Studija potencijala obnovljivih izvora energije

Gradsko vijeće Konjic usvojilo je Studiju potencijala obnovljivih izvora energije i potrebe za energijom Grada Konjica – Uključenost građana i privrede u fokusu planiranja sopstvene proizvodnje dovoljnih količina energije Grada Konjica.

Osvrćući se na aktuelni trenutak kada je riječ o obezbjeđenju dovoljnih količina energije na svjetskom nivou Mirza Kušljugić, profesor emeritus na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli i predsjednik RESET Centra za održivu energetsku tranziciju Sarajevo o značaju planiranja na lokalnom nivou naglašava: “U toku 2023. godine očekuje se usvajanje integralnog Energetskog i klimatskog plana Bosne i Hercegovine kao krovnog strateškog planskog dokumenta za vođenje procesa energetske tranzicije u periodu do 2030. godine. Da bi proces energetske tranzicije bio održiv potrebno je da bude inkluzivan odnosno da u njegovoj realizaciji učestvuju lokalni akteri: institucije lokalne uprave, javna preduzeća i ustanove, mala i srednja preduzeća, poduzetnici i nadasve građani i njihove asocijacije. Dakle, održiva energetska tranzicija pored aspekta dekarbonizacije mora da uključuje i aspekte decentralizacije, demonopolizacije i demokratizacije. Uloga Gradske uprave kao inicijatora i fasilitatora procesa energetske tranzicije na lokalnom nivou je ključna. Proces energetske tranzicije na lokalnom nivou treba voditi na sistematičan način. Poželjno je formiranje Tima za energetsku tranziciju na općinskom nivou uz imenovanje Energetskog menadžera radi koordinacije cijelog procesa. Izrada Akcionog plana energetske tranzicije i planiranje inicijalnih sredstava u budžetu za pripremu i sufinansiranje projekata su početne aktivnosti. Pripremom i usvajanjem ‘Studije potencijala obnovljivih izvora energije i potreba za energijom Grada Konjica’ lokalna uprava na sistematičan način započinje proces energetske tranzicije na lokalnom nivou. Potencijali obnovljive energije, koji su identifikovani u Studiji, ukazuju da je na području Konjica moguće dostići ciljeve klimatske neutralnosti uz pokrivanje potreba za energijom iz lokalno dostupnih obnovljivih izvora. Zato je opravdano da se usvoji vizija ‘Konjic klimatski neutralan grad”, rekao je Kušljugić.

Vjekoslav Domljan, Rektor Sarajevske škole visoke tehnologije (SSST) govoreći o ovoj temi je naglasio:

“Pristup relativno jeftinoj energiji ključan je za funkcioniranje modernih gradova, pa tako i za Konjic, posebice u doba energetske krize koja je dovela do višestrukog povećanja cijena električne energije, do čega će, volens-nolens, morati doći i u BiH. Povećanje pristupa solarnoj energiji osiguraće energijsku diverzificiranost, veću energijsku efikasnost, tehnologijski napredak i tako povećati blagostanje. Postoji ogroman potencijal solarne energije koji se slabo iskorištava, globalno promatrano, a u FBiH napose. FBiH je jedini entitet u Europi koji u svoje zakonodavstvo nije uveo prozumjere, i to već 42 godine otkako je taj izraz prvi put upotrijebio Alvin Toffler 1980. god. Jednostavno kazano, u FBiH još uvijek nije razvijena građanska energija tj. istodobna proizvodnja i potrošnja energije od strane građana. No, očekivati je da će do sredine 2023. god. Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije biti napokon usvojen, jer odstupanja od EU puta ne može biti. Može jedino biti odlaganja, što će se kasnije plaćati većom cijenom, a u međuvremenu izgubljenom dobiti i izgubljenim blagostanjem. Konjic se treba što bolje i što više pripremati za energijsku tranziciju koja je pred bh. vratima”, rekao je Domljan.

Armin Đuliman, nezavisni stručnjak za energiju o značaju same Studije potencijala obnovljivih izvora energije Grada Konjica je kazao: “Strateško opredjeljene razvoja jedne lokalne zajednice, u nikad kompleksnijem geopolitičkom, finansijskom i privrednom okruženju, se može temeljiti samo na korektno prikupljenim i obrađenim temeljnim podacima o resursima sa kojima sama zajednica raspolaže. U tom svjetlu vidim naručivanje i izradu ‘Studije potencijala obnovljivih izvora energije i potreba za energijom Grada Konjica’ “, poručio je Đuliman.

 

Izvor: klix.ba

Kontaktirajte nas

13 + 5 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba