Konkurs za otvorenu poziciju Projekt menadžera – diplomiranog inžinjera građevine sa fokusom na energijsku efikasnost (EE) i obnovljive izvore energije (OIE)

Na osnovu ukazane potrebe, nLogic Advisory raspisuje konkurs za otvorenu poziciju Projekt menadžera – diplomiranog inžinjera građevine sa fokusom na energijsku efikasnost (EE) i obnovljive izvore energije (OIE).

Uslovi i detalji konkursa možete pronaći na linku.

Kontaktirajte nas

1 + 6 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba