U Općini Velika Kladuša značajna konferencija o energetskoj efikasnost i obnovljivim izvorima energije

U okviru I.N.G.R.I.D. projekta prekogranične saradnje Interreg IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, Općina Velika Kladuša u saradnji sa Partnerima na projektu i konsultantskom kućom nLogic Advisory Sarajevo, organizuje konferenciju sa predstavnicima jedinice lokalne samouprave, državnih institucija, ali i stručnjaka iz oblasti energetike, energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije pod nazivom “Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije“.

Konferencija će se održati u petak, 30. septembar 2022. godine, sa početkom u 9:30h u Općinskoj vijećnici u zgradi općine Velika Kladuša.

Na konferenciji će se govoriti o aktuelnoj temi energijske tranzicije i dekarbonizacije u pogledu postizanja klimatske neutralnost, kao i o trenutnom stranju energetike na prostoru Bosne i Hercegovine.

Regionalni stručnjaci zajedno sa domaćim prezentovat će pozitivne primjere iz prakse u oblasti obnovljivih izvora energije, te će govoriti o novom legislativnom okviru za podršku obnovljivim izvorima energije i energijskoj efikasnosti.

Pratite Facebook stranicu projekta gdje će biti realizovan LIVE prenos i uzmite učešće u ovoj značajnoj konferenciji.

Kontaktirajte nas

3 + 5 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba