Sistemska podrška građanima prilikom implementacije mjera energijske efikasnosti u Kantonu Sarajevo s ciljem poboljšanja kvaliteta zraka

Kompanija nLogic Advisory u saradnji sa kompanijom Proving d.o.o. početkom 2020. godine realizovala je 60 detaljnih energijskih audita individualnih stambenih objekata i zgrada kolektivnog stanovanja u Kantonu Sarajevo i to na području općina Ilidža, Hadžići, Vogošća i Ilijaš. Izrada ovih detaljnih energijskih audita je I faza u sklopu projekta „Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo (omasovljenje) – Model EE“ koji finansira Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA).

Cilj ovoga modela je sistemska podrška građanima prilikom implementacije mjera energijske efikasnosti na njihovim objektima i to kroz niz pogodnosti kao što su:

  • pokriveni troškovi izrade energijskih audita i projektne dokumentacije za implementaciju mjera energijske efikasnosti,
  • subvencioniranje dijela kamatne stope za korisnike kojima su u okviru projekta odobrena kreditna sredstva,
  • sufinansiranje dijela troškova u iznosu do 45% za implementaciju mjera energijske efikasnosti predviđenih za dati objekat i pokriveni troškovi nadzora nad izvođenjem radova u cilju poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu.

Više detalja možete pročitat na sljedećem linku.

Izvor: m-kvadrat.

Kontaktirajte nas

8 + 5 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba