Provjera znanja MODUL 1 i MODUL  2 – 12.12.2020.

Provjera znanja MODUL 1 i MODUL 2 – 12.12.2020.

Provjera znanja MODUL 1 i MODUL 2 – 12.12.2020. Federalno ministarstvo prostornog uređenja obavještava sve zainteresirane kandidate da mogu pristupiti provjeri znanja za MODUL 1 i MODUL 2 koja će se održati dana, 12.12.2020. godine u hotelu Hollywood, dr. Mustafe...