Zgrada Općine Novo Sarajevo energetski efikasna, pripada razredu A+

Zgrada Općine Novo Sarajevo energetski efikasna, pripada razredu A+

Zgrada Općine Novo Sarajevo energetski efikasna, pripada razredu A+ Na osnovu energijskog pregleda zgrade u septembru ove godine, kao i detaljne analize trenutnog stanja toplotnih karakteristika omotača objekta Općine, te tehničkih sistema, a u skladu sa važećom...