Zanimanje koje otvara mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja

nLogic Sarajevo ovlašteno je pravno lice od strane Federalnog Ministarstva prostornog uređenja za nosioca Programa osposobljavanja za lica koja provode energijske audite zgrade i energijsko certificiranje zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sistemom, Rješenje broj: UPI/04-19-105/20, a u skladu sa Uredbom o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada (“Službene novine Federacije BiH”, broj 87/18), organizuje stručna osposobljavanja i usavršavanja iz oblasti energijskog certificiranja objekata i obavljanja energijskih pregleda (MODUL 1, MODUL 2 i MODUL 3).

Uslovi  za pohađanje  Programa osposobljavanja i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada se razlikuju u odnosu na to da li polaznik Programa obuke ima predhodno završen neki od Modula ili počinje od prvog.

Programi obuke su namjenjeni kandidatima koji imaju završen najmanje VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno imaju zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili eletrotehničke struke. Da bi se ostvarilo pravo na učešće u Programu obuke kandidati moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci ili tri godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlasti nakon završenog studija, i da ima položen stručni ispit.

Ovlašteno lice (fizičko ili pravno) provodi energijski audit te izdaje energijski certifikat kako je definisano Uredbom. Shodno Zakonu o energijskoj efikasnosti Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 22/17), sve zgrade podležu energijskom auditu i dužne su posjedovati energijski certifikat, osim pojedinih izuzeća.

Energijski audit svih krajnjih potrošača, sektora javnih komunalnih usluga, uključujući domaćinstva, komercijalne potrošače, male i srednje industrijske potrošače, vrši se isključivo na osnovu pravila struke, objektivno i potpuno nezavisno.

Svrha energijskog audita je utvrđivanje isplativosti i mogućnosti za smanjenje krajnje potrošnje energije u skladu sa propisima iz Uredbe o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata (“Službene novine Federacije BiH”, broj 87/18), kao i utvrđivanje ostvarenih ušteda nakon primjene mjera energijske efikasnosti.

Energijski audit zgrade provodi se za:

  1. zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina veća od 500 m2;
  2. nove zgrade, a prije izdavanja upotrebne dozvole;
  3. zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, ili daju u zakup.

Energijski certifikat mora posjedovati:

  1. svaka nova zgrada;
  2. postojeća zgrada ili dio zgrade koji se prodaje, iznajmljuje ili daje u zakup;
  3. svaka zgrada u kojoj Pravno lice obavlja svoju djelatnost, a koja ima korisnu površinu veću od 500 m2 i za koje je propisana obaveza izlaganja energijskog certifikata.

U svrhu osiguranja kontrole stručnjaka koji provode energijske audite i vrše energijsko certificiranje zgrada, lica koja provode navedene aktivnosti moraju imati ovlaštenje resornog ministarstva (Federalno ministarstvo prostornog uređenja).

Uslov za sticanje ovlaštenja je pohađanje Programa osposobljavanja i usavršavanja za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada (Modul 1 & Modul 2) kod Nosioca Programa osposobljavanja koji je ovlašten za to.

Kompanija nLogic d.o.o. Sarajevo, raspolaže svim kapacitetima za uspješnu provedbu Programa, a svi angažirani predavači imaju dugogodišnje iskustvo iz oblasti energijske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike.

Kroz Program obuke energijskih ceritifikatora, pored teoretski obaveznog dijela provešće se i praktično obavljanje energijskog certificiranja i samostalan rad na software-u za energijsko certificiranje, a sve u svrhu sticanja neophodnih vještina za provođenje energijskih pregleda objekata i izdavanje kvalitetno urađenog energijskog certifikata.

 

Više o uslovima pohađanja obuka, terminima i ostalim informacijama možete dobiti putem web stranice www.nlogic.ba ili putem e-maila edukacija@nlogic.ba

Kontaktirajte nas

11 + 14 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba