BiH uspostavlja sistem energetskog menadžmenta na nivou države

Bosna i Hercegovina radi na implementaciji uspostavljanja sistema energetskog menadžera na nivou države, čija je odluka usvojena na Vijeću ministara, potvrdila je Minela Pita, iz Sektora energetike Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u okviru Prvog godišnjeg skupa energetskih menadžera u BiH koji se danas održava u Sarajevu.

Istakla je da će implementacijom ove odluke državni nivo vlasti BiH biti prvi nivo u regionu sa cjelokupnim implementiranim sistemom energetskog menadžmenta, što podrazumijeva automatizovano praćenje potrošnje energije i vode.

“Ministarstvo je zaduženo za provođenje regulativa iz oblasti energije iz ugovora o usostavljanju Energetske zajednice, samim tim i direktiva o energetskoj efikasnosti”, poručila je Pita.

Inače, Prvi skup posvećen energetskim menadžerima na ovogodišnjem sajmu RENEXPO® BiH 2019 će ponuditi najnovije informacije o programima edukacije koji se trenutno sprovode, kao i o obavezama prema nedavno usvojenim zakonskim aktima.

Nihad Harbaš, direktor nLogic koji je partner konferencije, kazao je za portal Akta.ba da se važnost ovog skupa ogleda u institucionalizaciji sistema energetskog menadžmenta i primjerima iz prakse.

“Kompletna oblast energetske efikasnosti  je sa naglaskom na energetski menadžment i upravljanje energijom kako u stambenom sektoru, tako i u javnom i industrijskom. Danas želimo prodiskutovati od samog zakonskog okvira do institucionalizacije energetskog menadžmenta, do provođenja u praksi“, navodi on.

Ističe da se radi o jednoj novoj djelatnosti gdje će svaka kompanija, općina i druga lica morati imati energetskog menadžera koji nije zadužen samo za prikupljanje podataka, nego i planiranje, pisanje projektnih ideja, realizaciju – od stručnog do tehničkog dijela.

Govoreći o razvijenosti ove oblasti u BiH naglašava da je ona bila zapostavljena u prethodnom periodu i da se posebno treba raditi u zakonima o energijskoj efikasnosti koji definiše i prepoznaje energetski menadžment.

“Jako je bitno da se to institucionalno reguliše jer sve što je na dobrovoljnoj bazi se i ne sprovodi baš najbolje, iako ima jako dobre benefite i karakteristike“, smatra Harbaš, dodajući da se ako na taj način ova oblast uredi i sprovede na terenu onda može dati jako dobre i pozitivne rezultate i obostrane benefite.

Inače, nLogic je partner ove konferencije čiju temu su inicirali organizatoru RENEXPO budući da imaju nekoliko projekata u okviru energetskog menadžmenta koje sprovodi Njemačka privredna komora u BIH po licenci Evropske unije.

Jedan od njih je EUREM u okviru kojeg se obučavaju ljudi koji će dobiti licencu, odnosno certifikat energetskog menadžera Evropske unije.

Program EUREMnext – European Energy Manager predstavila je Amra Šurković, ispred Predstavništva njemačke privrede u BiH. Prema njenim riječima, energija, energijska efikasnosti i obnovljivi izvori energije su oblasti kojima je posvećen veliki broj projekata.

Jedan od njih je upravo i obuka energetskih menadžera koji se provodi u 35 zemalja Evrope, a u Bosni i Hercegovini od 2019. godine koji trenutno pohađa 12 polaznika.

“Cilj programa je osposobiti zaposlenike da unutar kompanije u kojoj rade prepoznaju potencijale za uštedu energije, postave konkretne ciljeve, te primjene potrebne mjere za uštedu energije i novca”, kazala je Šurković.

Dodala je da polaznici izrađuju svoj individualni energetski koncept koji između ostalog predstavlja dio završnog ispita i uslova za sticanjem međunarodnog priznatnog certifikata EUREM Energy Manager.

Asja Herenda, ispred kompanije nLogic govorila je energijskoj efikasnosti u javnom sektoru, a kao neke od osnovnih prednosti su smanjenje troškova održavanja, povećanje investicijskih vrijednosti projekata, povećan komfor  itd.

Istakla je da energetski menadžment ima za cilj uspostavljanje funkcionalnog sistema upravljanja energijom, poboljšanja tehničkih sistema, efikasnog korištenja energije, te uvođenje i korštenje obnovljivih izvora energije.

“Energetski menadžer ima brojne aktivnosti koje mora raditi, a ono što je važno jeste da implementacijom mjera posao nije završen. Mora se raditi analiza realizovanih mjera i ostvarenih uštedama”, ističe Herenda, dodajući da energetski menadžer mora stalno raditi na sebi i unapređenju svog znanja kako bi doprinio unapređenju svoje kompanije.

Inače, godišnji skup je pružio je priliku za razmjenu znanja i informacija, dijaloge i diskusije o poslovnim mogućnostima i dostupnim tehničkim rješenjima za unapređenje sistema EM i energetkske efikasnosti u javnom i privatnom sektoru u BiH.

Izvor: akta.ba

Kontaktirajte nas

4 + 10 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba