1. Godišnji skup energetskih menadžera BiH u Sarajevu

1. Godišnji skup energetskih menadžera BiH bit će održan u sklopu međunarodnog sajma RENEXPO® BiH koji će u Sarajevu biti održan 23. i 24. oktobra 2019. godine. Događaj je namijenjen certificiranim i budućim energetskim  menadžerima, predstavnicima državne i lokalne uprave, naučno-istraživačkim institucijama, javnim preduzećim, ponuđačima tehnologije i proizvođačima opreme.

Prvi skup posvećen energetskim menadžerima na ovogodišnjem sajmu RENEXPO® BiH 2019 ima namjeru da postane tradicija.  Skup će ponuditi najnovije informacije o programima edukacije koji se trenutno sprovode, kao i o obavezama prema nedavno usvojenim zakonskim aktima.  Također, godišnji skup je mjesto za razmijenu znanja i informacija, dijaloge i diskusije o poslovnim mogućnostima i dostupnim tehničkim rješenjima za unapređenje sistema EM i energetske efikasnosti u javnom i privatnom sektoru u BiH.

Energetska efikasnost je na globalnom planu prepoznata kao najznačajniji zeleni energetski resurs koji omogućuje ljudskoj populaciji da zadovolji sadašnje potrebe za energijom bez ugrožavanja budućih generacija. Ona ne samo da obezbjeđuje uštedu energije i smanjenje emisije štetnih stakleničkih plinova, već i obezbjeđuje sigurnost energetskog sistema, podstiče ekonomski rast i poboljšava društveni razvoj.

Ogroman značaj energetske efikasnosti motivisao je REECO kompaniju da posveti poludnevnu konferenciju energetskim menadžerima i njihovim partnerima.

Partner konfrencije je nLogic d.o.o. Sarajevo, čiji će direktor te priznati ekspert za energetsku efikasnost Nihad Harbaš moderirati konferenciju.

Besplatnu registraciju možete izvršiti putem linka u nastavku: http://www.renexpo-bih.com/bs/registracija-za-konferencije/

Kontaktirajte nas

7 + 13 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba