Najveći međunarodni sajam obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša i upravljanja vodama 23. i 24. oktobar 2019. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Zaštita okoliša, obnovljivi izvori energije i upravljanje vodama i otpadom su teme koje sve više privlače pažnju stanovnika Bosne i Hercegovine. Problemi sa zagađenim zrakom, vodosnadbijevanjem i odlaganjem otpada direktno utiču na kvalitet života i zdravlje svih građana BiH. Obnovljivi izvori električne energije i moderni sistemi grijanja dobijaju sve više na popularnosti kako kod komercijalnih preduzeća tako i kod privatnih domaćinstava. Bosna i Hercegovina, sa svojim prirodnim potencijalima, idealno je mjesto za implementaciju ovih naprednih tehnologija. Pouzdanost navedenih sistema i njihova ekonomska opravdanost su veoma privlačni kao rješenje mnogih akuelnih energetskih i ekoloških problema u BiH. Da bi se iskoristio takav potencijal BiH, potrebna je sinhronizacija svih učesnika lanca korištenja električne energije, voda i otpada.

Dvodnevni RENEXPO® BiH sajam i stručne konferencije biti će mjesto povezivanja privrednika, stručnjaka i donosioca odluka, predstavljajući budućnost ekološkog i ekonomskog razvoja BiH kroz praktične primjene. Očekuju Vas renomirani predavači, priznati stručnjaci i tržišni lideri, koji će predstaviti napredna, efikasna rješenja i uspješne primjere iz prakse.

Na konferencijama ovog događaja, raspravljati će se aktuelne teme: održivo upravljanje vodama u BiH, fotonaponske elektrane i solarna energija, upravljanja otpadom, male i srednje hidroelektrane i obnovljivi izvori energije u sistemima daljinskog grijanja/ hlađenja u BiH. Takođe će biti organizovan i okrugli sto o vjetroenergiji u BiH a ove godine se održava i prvi skup posvećen energetskim menadžerima na kojem sudjeluje i priznati ekspert za energetsku efikasnost Nihad Harbaš, nLogic Advisory. Ovo je jedinstvena prilika da iz prve ruke saznate koji ekološki i ekonomski trendovi su prisutni u BiH i čitavom regionu Zapadnog Balkana.

Ukoliko želite da prisustvujete konferencijama i okruglim stolovima posetite web stranicu sa programom konferencija www.renexpo-bih.com. Ulaz na konferencije je BESPLATAN zahvaljujući sponzorima sajma, uz obaveznu registraciju.

Kontaktirajte nas

7 + 11 =

Đoke Mazalića 2,
71000 Sarajevo
+387 33 863 951
info@nlogic.ba